Zakoni i propisi - Pravni savjeti 10 28.02.1992 Odluka o imenovanju tužitelja Komore pred Sudom časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori i zamjenika tužitelja
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA

Na temelju članka 23. i 25. Pravilnik o Sudu časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori ("Narodne novine", br. 15/89 i br. 69/91), Upravni odbor Hrvatske gospodarske komore na 1. sjednici održanoj 15. veljače 1992. godine, donosi

ODLUKU

o imenovanju tužitelja Komore pred Sudom časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori i zamjenika tužitelja

1. Za tužitelja Komore pred Sudom časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori imenuje se IVAN MIHALIĆ, dipl. pravnik, savjetnik u Stručnoj službi Hrvatske gospodarske komore, Regionalna komora Zagreb.

2. Za zamjenika tužitelja Komore pred Sudom časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori imenuje se TOMISLAV VUKELIĆ, dipl. pravnik, savjetnik u stručnoj službi Hrvatske gospodarske komore.

3. Ovom odlukom stavlja se van snage Odluka o ime novanju tužioca Komore pred Sudom časti pri Privrednoj komori Hrvatske i zamjenika tužioca ("Narodne novine", br. 31/89 od 18. srpnja 1989. godine).

4. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Broj : I-55-57/4-1992

Zagreb,15. veljače 1992.

Predsjednik

Ivica Gaži, dipl. inž., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.