Zakoni i propisi - Pravni savjeti 10 28.02.1992 Izmjena i dopuna liste arbitara Stalnog izbranog suda pri Privrednoj komori Hrvatske (Narodne novine broj 26/89 i 21/91)
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA

Na temelju članka 5. stavak 3. Pravilnika o Stalnom izbranom sudištu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori ("Narodne novine", broj 19/85, 1/89, 15/90 i 69/91), Upravni odbor Hrvatske gospodarske komore na sjednici 15. veljače 1992. godine utvrdio je

IZMJENU I DOPUNU LISTE ARBITARA

Stalnog izbranog suda pri Privrednoj komori Hrvatske ("Narodne novine" broj 26/89 i 21/91)

I. Naživ liste arbitara se mijenja i glasi

"Lista arbitara Stalnog izbranog sudišta pri Hrvatskoj gospodarskoj komori".

II. Poslije rednog broja 107. dodaje se ova dopuna koja glasi:

108. ANDRASSY IVAN, pravni savjetnik "Astra", međunarodna trgovina Zagreb, Rade Končara 5

109. DIKA dr. MIHAJLO, profesor Pravnog fakulteta, Zagreb, Trg maršala Tita 3

110. DOLENC MLADEN, generalni direktor "Vajde" u mirovini, Zagreb, Radnički dol 21

111. CORENC dr Vilim, profesor Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Trg Johna Kennedya 6

112. GOLDŠTAJN dr. ALEKSANDAR, profesor Pravnog fakulteta, u mirovini, Zagreb, Rockfellerova 19

113. JAKAŠA dr. BRANKO, profesor Pravnog fakulteta u mirovini, Zagreb, Avenija Vukovar 52B

114. MAGAZINOVIĆ mr. HRVOJE, pravni savjetnik, Brodogradilište, Split

115. MARUŠIĆ dr. SOFIJA, Pravni fakultet, Split, Žrtava fašižma 8

116. ROZENBERG dr. LJUDEVIT, profesor Fakulteta za vanjsku trgovinu, u mirovini, Zagreb, Vojnovićeva 38

117. SAJKO dr. KREŠIMIR, profesor Pravnog fakulteta u Zagrebu, Ćirilometodska 4

118. VUKMIR dr. BRANKO, viši pravni savjetnik, "Ingra" d.d. Zagreb, Gornje Prekrižje 51.

Broj : I-55-57/5-1992

Zagreb, 15. veljaće 1992.

Predsjednik

Ivica Gaži, dipl. inž., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.