Zakoni i propisi - Pravni savjeti 10 28.02.1992 Odluka o uskladivanju mirovina od 1. studenoga 1991. i od 1. prosinca 1991.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA SAMOSTALNIH PRIVREDNIKA HRVATSKE

Na temelju članka 30. stavak 3. Zakona o osnovnim pravima iz mirovinskog i invalidskog osiguranja ("Službeni list SFRJ", br. 23/82, 75/85, 8/87, 65/89, 87/89, 44/90 i 11/91) i članka 6. točke 12. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske ("Narodne novine", broj 58/90), Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske, na sjednici održanoj 13. veljače 1992, donosi

ODLUKU

o uskladivanju mirovina od 1. studenoga 1991. i od 1. prosinca 1991.

1. Mirovine korisnika mirovine, koji su pravo na mirovinu ostvarili od 1. studenoga 1991. i koje su povećane od 1. ožujka 1991. za 5,01%, prema Odluci o usklađivanju mirovina od 1. ožujka 1991. ("Narodne novine", broj 22/91), od 1. svibnja 1991. za 10,2% prema Odluci o usklađivanju mirovina od 1. svibnja 1991. ("Narodne novine", broj 33/91), od 1. lipnja 1991. za 6,52% prema Odluci o usklađivanju mirovina od l. lipnja 1991. ("Narodne novine", broj 41/91), od 1. srpnja 1991. za 2,5% prema Odluci o usklađivanju mirovina od 1. srpnja 1991. ("Narodne novine", broj 54/91), od 1. kolovoza 1991. za 5,75% prema Odluci o usklađivanju mirovina od 1. kolovoza 1991. ("Narodne novine", broj 56/91), povećavaju se od 1. studenoga 1991., za 13,093% i od 1. prosinca 1991. za 11,61%.

2. Mirovine korisnika mirovine, koji su pravo na mirovinu ostvarili od 1. do 30. studenoga, a koje nisu povećane za 5,01%, 10,2%, 6,52%, 2,5% i za 5,75% povećavaju se od dana ostvarivanja prava za 51,106%, a od 1. prosinca za 11,61%. Mirovine korisnika mirovine, koji su pravo na mirovinu ostvarili 1. prosinca 1991. ili poslije toga dana, a koje nisu povećane za 5,01%, 10,2%, 6,52%, 2,5%, 5,75% i za 13,093%, povećavaju se od dana ostvarivanja prava za 68,649%.

3. Kao osnovica za povećanje mirovine prema toč. 1. i 3. ove odluke, uzima se mirovina koja je korisniku pripadala na dan 1. studenoga 1991., a kao osnovica za povećanje mirovina prema točki 2. ove odluke uzima se mirovina koja je korisniku pripadala, odnosno pripada na dan ostvarivanja prava na mirovinu.

4. Usklađivanje mirovina, prema ovoj odluci, obavit će se po službenoj dužnosti, bez donošenja rješenja.

5. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. studenoga 1991.

Klasa: 140-13/92-01/270

Urbroj: 341-99-01/1-91

Zagreb, 13. veljače 1992.

Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske

dr. Stjepan Blažinkov, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
.