Zakoni i propisi - Pravni savjeti 10 28.02.1992 Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. studenoga 1991. i od l. prosinca 1991.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA SAMOSTALNIH PRIVREDNIKA HRVATSKE

Na temelju članka 123. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine", br. 26/83, 5/86, 42/87, 34/89, 40/90 i 9/91) i članka 6. točke 12. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske ("Narodne novine", broj 58/90), Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske, na sjednici održanoj 13. veljače 1992, donosi

ODLUKU

o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. studenoga 1991. i od l. prosinca 1991.

1. Novčane naknade za tjelesno oštećenje ostvarene do 1. studenoga 1991. i povećane od 1. ožujka 1991. za 5,01% prema odluci o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. ožujka 1991. ("Narodne novine", broj 22/91), od 1. svibnja 1991. za 10,2% prema Odluci o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. svibnja 1981. ("Narodne novine", broj 33/91), od 1. lipnja 1991. za 6,52% prema Odluci o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. lipnja 1991. ("Narodne novine", broj 4I/91) od 1. srpnja 1991. za 2,5% prema Odluci o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. srpnja 1991. ("Narodne novine", broj 57/91), od 1. kolovoza 1991.za 5,75% prema Odluci o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. kolovoza 1991. ("Narodne novine", broj 56/91), povećavaju se od 1. studenoga 1991. za 13,093%, a od 1. prosinca 1991. za 11,61%.

2. Novčane naknade za tjelesno oštećenje ostvarene 1. studenoga 1991. ili poslije toga dana, a nisu povećane za 5,01%, 10,2%, 6,52%, 2,5% i 5,75%, povećavaju se od 1. studenoga 1991., odnosno od dana ostvarivanja prava za 5,01% prema Odluci o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. ožujka 1991. ("Narodne novine", broj 22/91), za l0,2% prema Odluci o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. svibnja 1991. ("Narodne novine", broj 33/91), za 6,52% prema Odluci o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. lipnja 1891. ("Narodne novine", broj 41/91), za 2,5% prema Odluci o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. srpnja 1881. ("Narodne novine", broj 54/91), za 5,75% prema Odluci o uskladivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. kolovoza 1891. ("Narodne novine", broj 56/81) i za 13,083% i od 1. prosinca 1991. za 11,61%.

3. Kao osnovica za usklađivanje novčanih naknada za tjelesno oštećenje prema točki 1. ove odluke služi svota novčane naknade koja je korisniku pripadala na dan 1. studenoga 1991, a kao osnovice za usklađivanje novčanih naknada za tjelesno oštećenje prema točki 2. ove odluke služi svota novčane naknade određena od osnovice za određivanje novčanih naknada koja je na dan 1. siječnja 1991. iznosi 965,30 CRD.

4. Usklađivanje novčanih naknada za tjelesno oštećenje prema toč. 1. i 2. ove odluke, obavit će se po službenoj dužnosti, bez donošenja rješenja.

5. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. studenoga 1991.

Klasa:140-13/82-01/270

Urbroj: 342-88-01/1-92

Zagreb, 13. veljače 1882.

Predsjednik Upravnog odbora Republićkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske

dr. Stjepan Blažinkov, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.