Zakoni i propisi - Pravni savjeti 10 28.02.1992 Odluka o produženju važenja Odluke o određivanju zajamčene najniže svote koja se isplaćuje korisniku mirovine u godini 1991.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA INDIVIDUALNIH POLJOPRIVREDNIKA HRVATSKE

Na temelju članka 6. točka 1. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnfh poljoprivrednika Hrvatske ("Narodne novine", broj 58/90), Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske na sjednici održanoj 13. veljače 1992, donosi

ODLUKU

o produženju važenja Odluke o određivanju zajamčene najniže svote koja se isplaćuje korisniku mirovine u godini 1991.

1. Odluka o odredivanju zajamčene najniže svote koja se isplačuje korisniku mirovine u godini 1991. ("Narodne novine", broj 15/91), a temeljem koje se korisnicima mirovina ostvarenih na osnovi mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika garantirala najniža svota, primjenjivat će se i tijekom godine 1992.

2. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dans objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. siječnja 1992.

Klasa:141-13/92-01/269

Urbroj : 343-99-01 /1-92

Zagreb,13. veljače 1992.

Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske

dr. Stjepan Blažinkov, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.