Zakoni i propisi - Pravni savjeti 10 28.02.1992 Odluka o izmjeni Odluke o obveznicima, osnovicama i visini sredstava za zdravstvenu zaštitu i druga prava iz zdravstvenog osiguranja za 1991. godinu.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I ZDRAVSTVA HRVATSKE

Na osnovi članka 22. Statuta Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske ("Narodne novine" broj 48/90) i točke II. Odluke o obavljanju poslova iz djelokruga Skupštine Republićkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske (Klasa: 025-04/91-02/34) Izvršni odbor Skupštine Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske na 14. sjednici održanoj 13. veljače 1992. godine, donio je

ODLUKU

o izmjeni Odluke o obveznicima, osnovicama i visini sredstava za zdravstvenu zaštitu i druga prava iz zdravstvenog osiguranja za 1991. godinu.

I.

U nazivu Odluke o obveznicima, osnovicama i visini sredstava za zdravstvenu zaštitu i druga prava iz zdravstvenog osiguranja za 1991. godinu ("Narodne novine", broj 5/91) brišu se riječi:"za 1991. godinu".

II.

Odredbe odluke iz točke I. u cijelosti ostaju na snazi i primjenjuju se od 1. siječnja 1992. godine.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa : 025-04/92-01 /07

Urbroj : 338-24-92-1

Zagreb, 13. veljače 1992.

Predsjednik Izvršnog odbora Skupštine Republičkog fonda

prim. dr. sci. Mate Ljubičić, v.