Zakoni i propisi - Pravni savjeti 8 14.02.1992 Uredba o produžetku mandata delegatima u radničkom savjetu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. Zakona o ovlaštenju Vlade Republike Hrvatske za donošenje uredbi kojima će uređivati pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 39/91 i 53A/91), Vlade Republike Hrvatske na sjednici održanoj 14. veljače 1992. godine, donijela je

UREDBU

o produžetku mandata delegatima u radničkom savjetu

Članak 1.

Društvenapoduzeća u kojima je mandat delegata u radničkom savjetu istekao ili ističe prije 30. lipnja 1992. godine, nisu dužni provoditi izbore za nove delegate u radnički savjet, Mandat delegata u radničkom savjetu iz stavka 1. ovog članka produžava se do 30. lipnja 1992. godine.

Članak 2.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje se primjenivati odredba stavka 3. članka 47. Zakona o poduzečima ("Službeni list SFRJ", br. 77/88, 40/89, 46/90, 61/90 i "Narodne novine", br. 53/91).

Članak 3.

Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 305-01 /92-01 /01

Urbroj : 5030116-92- 1

Zagreb,14. veljače 1992.

Potpredsjednik

dr. Milan Ramljak, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.