Zakoni i propisi - Pravni savjeti 8 14.02.1992 Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske živih svinja, proizvoda i otpadne animalne tvari podrijetlom od svinja iz Republike Bosne i Hercegovine
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Na temelju članka 26. stavka 2. i članka 46. stavka 6. Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja i veterinarskoj djelatnosti ("Narodne novine", br. 52/91), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi

NAREDBU

o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske živih svinja, proizvoda i otpadne animalne tvari podrijetlom od svinja iz Republike Bosne i Hercegovine

I.

Radi sprečavanja unošenja u Republiku Hrvatsku zarazne bolesti klasične svinjske kuge zabranjuje se uvoz iz Republike Bosne i Hercegovine u Republiku Hrvatsku i provoz preko teritorija Republike Hrvatske ovih pošiljaka: a) živih svinja; b) proizvoda i otpadne animalne tvari podrijetlom od svinja.

II.

Ova naredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa : 322-01 /92-01/113

Urbroj : 525-06-92-1 ,

Zagreb,10. veljače 1992.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Ivan Tarnaj, dipl. ing., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.