Zakoni i propisi - Pravni savjeti 8 14.02.1992 Ispravak Uredbe o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ISPRAVCI

Nakon izvršene usporedbe s izvornim tekstom, utvrđena je pogreška u Uredbi o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, koja je objavljena u "Narodnim novinama" broj 6 od 7. veljače 1992. godine, te se daje

ISPRAVAK

Uredbe o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo

U članku 18. umjesto riječi "osmog dana od dana" treba staviti riječ "danom".

Klasa: 370-01/92-03/06

Urbroj : 5030112-92-13

Zagreb, 12. veljače 1992.

Tajnik

Gordan Radin, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.