Zakoni i propisi - Pravni savjeti 7 12.02.1992 Rješenje o imenovanju članova Upravnog odbora Uprave Nacionalnog parka Paklenica
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 23. stavha 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90,14/91 i 53/A/91) i članka 3. stavka 3. Uredbe o upravljanju nacionalnim parkovima ("Narodne novine", br. 59/91), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 31. siječnja 1992. godine, donijela je

RJEŠENJE

o imenovanju članova Upravnog odbora Uprave
Nacionalnog parka " Paklenica"

Članovima Upravnog odbora Uprave Nacionalnog parka "Paklenica", imenuju se: BOJAN FLORIANI i mr. NIKOLA TVRTKOVIĆ.

Klasa: 080-02/91-08/21

Urbroj : 50304/ I -92-01 .

Zagreb, 3. veljače 1992.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.