Zakoni i propisi - Pravni savjeti 7 12.02.1992 Rješenje o imenovanju članova Nadzornog odbora Brodarskog instituta d.o.o. Zagreb
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 23. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90,14/91 i s5/A/91) i članka 8. stavka 2, Uredbe o osnivanju Brodarskog instituta ("Narodne novine", br. 2/92), Vlada Republike Hrvatske, na sjednici odrianoj 31. sijeđnja 1992. godine, donijela je

RJEŠENJE

o imenovanju članova Nadzornog odbora Brodarskog instituta d.o.o. Zagreb

U Nadzorni odbor Brodarskog instituta d.o.o. Zagreb, imenuju se:

1. ALCEO FRANK, dipl. inž., zastupnik Sabora Republike Hrvatske

2. JOŠKO ZAVOREO, dipl. oec, iz Ministarstva financija.

3. prof. dr. JURE RADIĆ, Građevinski fakultet Zagreb

4. ANISA KRIVDIĆ, dipl. pravnica, iz Brodarskog instituta i

5. dr. NIKOLA GAMBIROŽA, dipl. inž, iz Uprave za proizvodnju Ministarstva obrane.

Klasa: 804-05/91-02/01

Urbroj : 50304/ 1-92-01

Zagreb, 4. veljače 1992.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.