Zakoni i propisi - Pravni savjeti 6 07.02.1992 Odluka o izmjenanla i dopuni Odluke o visini godišnje naknade za upotrebu cesta što se plaća za cestovna motorna i priključna vozila
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 45. stavka 1. Zakona o cestama - pročišćeni tekst ("Narodne novine". broj 6/91) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 6. veljače 1992. godine donijela

ODLUKU

o izmjenanla i dopuni Odluke o visini godišnje naknade za upotrebu cesta što se plaća za cestovna motorna i priključna vozila

I.

U Odluci o visini godišnje naknade za upotrebu cesta što se plaća za cestovna motorna i priključna vozila ("Narodne novine", broj 6/91) točka II. mijenja se i glasi: "Godišnju naknadu za upotrebu cesta iz točke I. ove odluke (u daljnjem tekstu: godišnja naknada) plaćaju korisnici cesta vlasnici cestovnih motornih i njihovih priključnih vozila, i to:

1. Teretna motorna vozila:

a) Na teretna motorna vozila (teretni automobil i specijalna teretna motorna vozila za prijevoz određenih tereta) prema najvećoj dopuštenoj masi i to:

- do 5 tona najveće dopuštene mase

- 900 hrvatskih dinara za svaku tonu.

- preko 5 do 14 tona najveće dopuštene mase

- 4.500 hrvatskih dinara + 900 hrvatskih dinara za svaku tonu iznad 5 tona najveće dopuštene mase,

- preko 14 do 17 tona najveće dopuštene mase 12.600 hrvatskih dinara + 1.100 hrvatskih dinara za svaku tonu iznad 14 tona največe dopuštene mase,

- preko 17 tona najveće dopuštene mase - 15.900 hrvatskih dinara + 2.500 hrvatskih dinara za svaku tonu preko 17 tona najveće dopuštene mase. Ako najveća dopuštena masa teretnog motornog vozila nije izražena u cijelim tonama, godišnja naknada se plaća za najveću dopuštenu masu do pola tone u visini od 50% od iznosa određenog za cijelu tonu, a za najveću dopuštenu masu preko pola tone u iznosu određenom za cijelu tonu.

b) Na teretne motorne tricikle nosivosti do 400 kg kao na tricikle navedene pod brojem 7. ove točke, a prema zapremnini motora, a za tricikle preko 400 kg još 200 hrvatskih dinara po vozilu.

2. Autobusi i kombibusi:

- za vozila do 15 sjedišta 100 hrvatskih dinara po svakom sjedištu za putnika,

- za vozila preko 17 sjedišta 150 hrvatskih dinara po svakom sjedištu za putnika.

3. Na radno motorno i priključno vozilo, običnu i specijalnu poluprikolicu godišnja naknada se plaća u visini 100% od naknade za teretno motorno vozilo najveće dopuštene mase koja je jednaka masi tog vozila.

4. Priključna vozila: a) Na teretne prikolice i na specijalne teretne prikolice namijenjene za prijevoz određenih tereta, prema najvećoj dopuštenoj masi, i to:

- do 5 tona najveće dopuštene mase - 520 hrvatskih dinara po svakoj toni najveće dopuštene mase,

- preko 5 do 10 tona najveće dopuštene mase - 2.600 hrvatskih dinara + 900 hrvatskih dinara za svaku tonu preko 5 tona najveće dopuštene mase, - preko 10 do 24 tone najveće dopuštene mase - 7.100 hrvatskih dinara + 1.250 hrvatskih dinara za svaku tonu preko 10 tona najveće dopuštene mase,

- preko 24 tone najveće dopuštene mase - 24.600 hrvatskih dinara + l.650 hrvatskih dinara za svaku tonu preko 24 tone najveće dopuštene mase. Ako najveća dopuštena masa teretne prikolice nije izražena u cijelim tonama, godišnja naknada se plaća za najveću dopuštenu masu do pola tone u visini od 50% od iznosa određenog za cijelu tonu, a za najveću dopuštenu masu preko pola tone u iznosu određenom za cijelu tonu.

b) Na putničke prikolice autobusa - 150 hrvatskih dinara po svakom sjedištu za putnika.

5. Vučna vozila, Na tegljače prema snazi motora i to:

- do 60 kW (82 KS) snage motora - 86 hrvatskih dinara po svakom kW snage motora, - preko 60 do 120 kW (82-163 KS) - 5.160 hrvatskih dinara + 315 hrvatskih dinara po svakom kW preko 60 kW snage motora,

- preko 120 do 180 kW (163-245 KS) - 24.060 hrvatskih dinara + 260 hrvatskih dinara po svakom k W preko 120 kW snage motora, - preko 180 kW (245 KS) - 40.000 hrvatskih dinara. Ako snaga motora nije izražena u cijelim kW, do 0,5 kW se zaokružuje na manji iznos, a preko 0,5 kW se zaokružuje na veći iznos kW.

6. Putnički automobili i kombinirana vozila (kombi) prema radnom obujmu motora:

- do 900 cm3 560 hrvatskih dinara

- preko 900 do 1350 cm3 1.100 hrvatskih dinara - preko 1350 do 1800 cm3 1.500 hrvatskih dinara

- preko 1800 do 2000 cm3 2.250 hrvatskih dinara

- preko 2000 do 2500 cm3 3.000 hrvatskih dinara

- preko 2500 do 3150 cm3 4.460 hrvatskih dinara

- preko 3150 cm3 6.000 hrvatskih dinara

7. Motocikli i skuteri (sa i bez prikolice):

- do 125 cm3 230 hrvatskih dinara

- preko 125 do 250 cm3 330 hrvatskih dinara

- preko 250 do 500 cm3 500 hrvatskih dinara

- preko 500 cm3 780 hrvatskih dinara.

8. Za specijalna motorna i priključna vozila posebne namjene i to:

za prijevoz pčela, za zabavne radnje, hitna pomoć, hitna pomoć s njegom bolesnika. sanitet - ambulantna i ostala specijalna motorna vozila za prijevoz određenih osoba i priključna vozila posebne namjene godišnja naknada za ceste iznosi 1.500 hrvatskih dinara.

Za sve vrste prikolica i kamp-prikolica za putnička vozila, koja se posebno registriraju, godišnja naknada za ceste iznosi 500 hrvatskih dinara.

II.

U točki IV. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

"Vlasnik cestovnog motornog ili priključnog vozila čije je vozilo raspoređeno kao materijalna obaveza dulje od 30 dana u godini ima pravo na povrat uplaćenog dijela godišnje naknade iz točke II. ove odluke razmjerno razdoblju u kojem je cestovno motorno vozilo bilo raspoređeno kao materijalna obaveza."

III.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 340-01/91-01/01

Ubroj : 5030116-92-4

Zagreb, 6. veljače 1992.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.