Zakoni i propisi - Pravni savjeti 6 07.02.1992 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinu formiranja cijena pšeničnog brašna, krupice i kruha
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 6. Zakona o društvenoj kontroli cijena ("Narodne novine", br. 27/85 i 53/90) Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 6. veljače 1992. godine, donijela je

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Odluke o načinu formiranja cijena pšeničnog brašna, krupice i kruha

I.

U Odluci o načinu formiranja cijena pšeničnog brašna, krupice i kruha (" Narodne novine". broj 67/91) u točki I. stavak 2. mijenja se i glasi: "Najviša cijena pšenice iz stavka 1. ove točke iznosi: za regiju I. 7,00 hrvatskih dinara/kg, za reglju II. 7,50 hrvatskih dinara,/kg i za regiju III. 8,50 hrvatskih dinara/kg."

II.

U točki III. iza stavka 3. dodaje se novi stavak koji glasi: "Cijene kruha iz ove točke na otocima mogu se povećati za iznos stvarnih troškova prijevoza brašna odnosno kruha trajektom ili brodom s kopna na otoke."

III.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim noviriama".

Klasa : 307-01 /91-01 /07

Urbroj : 5030116-92-3

Zagreb, 6. veljače 1992.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.