Zakoni i propisi - Pravni savjeti 6 07.02.1992 Odluka o utvrđivanju opčeg interesa za izgradnju regionalne ceste, pješačkih komunikacijskih površina i parkirališta u Mariji Bistrici
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 13. Zakona o eksproprijaciji ("Narodne novine", br. 46/82, 28/87, 39/88 i 73/91), a povodom prijedloga Poduzeća za održavanje, zaštitu, rekonstrukciju i izgradnju cesta u Hrvatskoj "Hrvatske ceste", Zagreb, Vončinina 3, Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 6. veljače 1992. godine donijela je

ODLUKU

o utvrđivanju opčeg interesa za izgradnju regionalne ceste, pješačkih komunikacijskih površina i parkirališta u Mariji Bistrici

I.

Utvrđuje se da je od općeg interesa izgradnja regionalne ceste, pječačkih komunikacijskih površina i parkirališta u Mariji Bistrici.

II.

Opći interes iz točke I. ove odluke utvrđuje se temeljem uvjeta uređenja prostora klasa 350-05/91-01/296 od 15. listopada 1991. godine Izvršnog vijeća Skupštine općine Donja Stubica, a na području katastarskih općina Marija Bistrica i Laz. Bistrički.

III.

Ova odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u " Narodnim novinama".

Klasa: 943-03/92-01 /01

Urbroj : 5030115-92-2

Zagreb, 6. siječnja 1992.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.