Zakoni i propisi - Pravni savjeti 6 07.02.1992 Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o registraciji motornih i priključnih vozila, obrascu prometne vozačke dozvole
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO PROMETA I VEZA

Na temelju članka 242. stavak I. točka 2. Zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama i članka 1. stavka 1. točke 4. Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti unutarnjih poslova koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički propisi ("Narodne novine", broj 53/91.) ministar prometa i veza u suglasnosti s ministrom unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

o izmjeni i dopuni Pravilnika o registraciji motornih i priključnih vozila, obrascu

Članak 1.

Obrazac 8. iz članka 31. Pravilnika o registraciji motornih i priključnih vozila, obrascu prometne i vozačke dozvole ("Narodne novine", br. 54/91) dopunjava se slovima određenim na obrascu 8a, koji čini njegov sastavni dio.

Slova određena na obrascu 8a. koriste se za označavanje registarskih područja.

Članak 2.

U popisu oznaka registracijskih područja koji čini sastavni dio Pravilnika o registraciji motornih i priključnih vozila obrascu prometne i vozačke dozvole, oznake registracijskih područja mijenjaju se i glase:

1. BJ - za područje općina Bjelovar, Čazma i Garešnica

2. BM - za područje općine Beli Manastir,

3. ČK - za područje općine Čakovec,

4. DA - za područje općina Daruvar, Pakrac i Grubišno Polje,

5. DE - za područje općina Delnice i Čabar,

6. DJ - za područje općine Đakovo,

7. DU - za područje općina Dubrovnik, Korčula i Lastovo,

8. GS - za područje općina Gospić, Donji Lapac, Gračac, Otočac i Titova Korenica,

9. KA - za područje općina Karlovac, Duga Resa, Ozalj, Slunj, Vojnić i Vrginmost,

10. KC - za. područje općina Koprivnica i Durđevac,

11. KR - za područje općina Krapina, Pregrada, Donja Stubica, Klanjec, Zabok i Zlatar-Bistrica,

12. KT - za područje općina Kutina, Ivanić-Grad i Novska,

13. KŽ - za područje općine Križevci,

14. MA - za područje općina Makarska, Imotski, Metković, Ploče i Vrgorac,

15. NA - za područje općina Našice, Donji Miholjac i Orahovica,

16. NG - za područje općine Nova Gradiška,

17. OG - za područje općina Ogulin i Vrbovsko,

18. OS - za područje općina Osijek i Valpovo,

19. PS - za područje općine Podravska Slatina,

20. PU - za područje općina Pula, Buje, Buzet, Labin, Pazin, Poreč i Rovinj,

21. PŽ - za područje općine Požega,

22. RI - za područje općina Rijeka, Crikvenica, Krk, Cres-Lošinj, Opatija, Pag, Rab i Senj,

23. SB - za područje općine Slavonski Brod,

24. SK - za područje općina Sisak, Dvor, Glina, Kostajnica i Petrinja,

25.ST - za područje općina Split, Brač, Kaštela, Hvar, Omiš, Sinj, Solin, Trogir i Vis,

26. ŠI - za područje općina Šibenik, Drniš, Knin,

27. VK - za područje općine Vinkovci,

28. VT - za područje općine Virovitica,

29. VU - za područje općine Vukovar,

30. VŽ - za područje općina Varaždin, Ivanec, Ludbreg i Novi Marof,

31. ZD - za područje općina Zadar, Benkovac, Biograd n/m i Obrovac,

32. ZG - za područje općina Grad Zagreb, Sveti Ivan Zelina, Dugo Selo, Jastrebarsko i Vrbovec,

33. ŽU - za područje općine Županja.

Članak 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01 /92-02/02

Urbroj : 535-01-92-1

Zagreb, 8. siječnja 1992.

Ministar prometa i veza

prof. dr. Josip Božićevič, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.