Zakoni i propisi - Pravni savjeti 5 05.02.1992 Uredba o dopuni Uredbe o odobravanju posebnih kredita za popravak stambenih i gospodarskih zgrada oštećenih ratnim razaranjima
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 5. Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti financija koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni ("Narodne novine", br. 53/91), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 31. siječnja 1992. donijela je

UREDBU

o dopuni Uredbe o odobravanju posebnih kredita za popravak stambenih i gospodarskih zgrada oštećenih ratnim razaranjima

Članak 1.

U Uredbi o odobravanju posebnih kredita za popravak stambenih, gospodarskih zgrada oštećenih ratnim razaranjima ("Narodne novine", br. 56/91), iza članka 5. dodaje se novi članak 5a. koji glasi: "Članak 5a. Bankama koje odobre kredite vlasnicima stanova sukladno članku 3. i 5. Uredbe osiguravaju se u proračunu Republike Hrvatske sredstva za nadoknadu razlike u kamatama i to:

- ako je odobrila kredite iz korištenih sredstava primarne emisije Narodne banke Hrvatske, u visini razlike između kamata iz članka 5. Uredbe i eskontne stope Narodne banke Hrvatske uvećane za 0,5 postotnih poena ze pokriće troškova banke,

- ako je banka odobrila kredite iz vlastitih sredstava, u visini razlike između kamata iz članka 5. Uredbe i bančine kamate, ali najviše u visini zatezne kamate".

Članak 2.

Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 370-01/92-03/05

Urbroj : 5030116-92-3

Zagreb, 31. siječnja 1992.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.