Zakoni i propisi - Pravni savjeti 5 05.02.1992 Uredba o dopuni Uredbe o odobravanju posebnih kredita za popravak stanova u društvenom i državnom vlasništvu oštećenih ratnim razaranjima
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 5. Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti financija koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni ("Narodne novine", br. 53/91), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 31. siječnja 1992. donijela je

UREDBU

o dopuni Uredbe o odobravanju posebnih kredita za popravak stanova u društvenom i državnom vlasništvu oštećenih ratnim razaranjima

Članak 1.

U Uredbi o odobravanju posebnih kredita za popravak stanova u društvenom i državnom vlasništvu oštećenih ratnim razaranjima ("Narodne novine", br. 58/91) iza članka 4. dodaje se novi članak 4a. koji glasi: "Članak 4a. Bankama koje odobre kredite vlasnicima stanova sukladno članku 3. i 4. Uredbe osiguravaju se u proračunu Republike Hrvatske sredstva za nadoknadu razlike u kamatama i to:

- ako je odobrila kredit iz korištenih sredstava primarne emisije Narodne banke Hrvatske, u visini razlike između kamata iz članka 4. Uredbe i eskontne stope Narodne banke Hrvatske uvećane za 0,5 postotnih poena za pokriće troškova banke,

- ako je banka odobrila kredite iz vlastitih sredstava, u visini razlike izmedu kamata iz članka 4. Uredbe i bančine kamate, ali najviše u visini zatezne kamate."

Članak 2.

Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 370-01/92-03/05

Urbroj: 5030116-92.1

Zagreb, 31. siječnja 1992.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.