Zakoni i propisi - Pravni savjeti 5 05.02.1992 Uredba o dopuni Uredbe o izdavanju obveznica Republike Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. Zakona o ovlaštenju Vlade Republike Hrvatske za donošenje uredbi kojima će uređivati pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 39/91 i 53A/91), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 31. siječnja 1992. donijela je

UREDBU

o dopuni Uredbe o izdavanju obveznica Republike Hrvatske

Članak 1.

U članku 3. Uredbe o izdavanju obveznica Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 41/91), dodaju se novi stavci 4. i 5. koji glase: "Bankama i drugim pravnim osobama koje posjeduju obveznice izdane za namjene iz Članka 1. točka 1) i 2). Uredbe, a dospijevaju 31. siječnja 1992. godine isplatit će se samo obračunate kamate, a isplata nominalne vrijednosti obveznica odgađa se do 30. lipnja 1992. godine. Za razdoblje od 1. veljače do 30. lipnja 1992. godine bankama i drugim pravnim osobama se priznaju kamate sukladno članku 3. stavak 3. Uredbe." Stavak 4. postaje stavak 6.

Članak 2.

Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 400-01/92-/01/02

Urbroj: 5030116-92-1

Zagreb, 31. siječnja 1992.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.