Zakoni i propisi - Pravni savjeti 5 05.02.1992 Odluka o utvrđivanju visine minimalnog iznosa osnivačkog fonda banke u osnivanju
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju članka 7. Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti financija koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni ("Narodne novine", br 5/91). članka 4. stavka 3. Zakona o bankama i drugim financijskim orgenizacijama ("Službeni list SFRJ", br. 10/89, 40/69, 87/88, 18/90, 72/90 i "Narodne novine", br. 53/91) i članka 67. stavka 1. točke 26, a u vezi s člankom 80. stavkom 3. Uredbe o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine", br. 71/91) i točkom I. stavkom 2. i 3. Odluke o utvrđivanju visine minimalnog iznosa osnivačkog fonda banke u osnivanju ("Narodne novine", br. 73/91), guverner Narodne banke Hrvatske donio je

ODLUKU

o utvrđivanju visine minimalnog iznosa osnivačkog fonda banke u osnivanju

I.

Ovom se odlukom utvrđuje da minimalni iznos osnivačkog uloga banke koja se osniva iznosi 234,000.000. - hrvatskih dinara

II.

Na postupke izdavanja dozvola za osnivanje banaka započete do dana stupanja na snagu ove odluke, a za koje su osnivači dostavili svu propisanu dokumentaciju, primjenjivat će se odredbe Odluke o utvrđivanju visine najmanjeg iznosa osnivačkog fonda banke koja se osniva, koja je vrijedila u vrijeme započinjanja tih postupaka.

III.

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti stavak 1. točke I. Odluke o utvrđivanju visine minimalnog iznosa osnivačkog fonda banke u osnivanju ("Narodne novine", br. 73/91).

Ova odluka stupa na snagu idućeg dana od dana objave u "Narodnim novinama".

O. br. 84/92.

Zagreb, 81. siječnja 1992.

Guverner Narodne banke Hrvatske

dr. Ante Čičin-Šain, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.