Zakoni i propisi - Pravni savjeti 4 04.02.1992 Odluka o razrješenju i imenovanju dva Člana Republičke komisije za popis i procjenu ratne štete
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 23. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90, 8/91, 14/91 i 53/A/91) i članka 17. Uredbe o osnivanju i radu komisija za popis i procjenu ratne štete ("Narodne novine", br. 44/91), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 21. siječnja 1992. godine, donijela je

ODLUKU

o razrješenju i imenovanju dva Člana Republičke komisije za popis i procjenu ratne štete

I.

Razrješuju se dužnosti člana Republičke komisije za popis i procjenu ratne štete

1. PERO GLAVAŠ i

2. mr. STIPE MILANOVIĆ.

II.

Članovima Republičke komisije za popis i procjenu ratne štete imenuju se

1. KATICA OSREČKI, pomoćnik ministra unutarnjih poslova i

2. prof. dr. MARKO ŽAJA. pomoćnik ministra prosvjete, kulture i športa.

Klasa: 080-02/92-05/02

Urbroj : 50304/1 -92-01

Zagreb, 22. siječnja 1992.

Potpredsjednik

prof. dr. Milan Ramljak, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.