Zakoni i propisi - Pravni savjeti 4 04.02.1992 Rješenje o razrješenju dosadašnjeg i o imenovanju novog člana Upravnog odbora Republičkog fonda Kralj Zvonimir
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 23. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90, 8/91, 14/91 i 53/A/91) i točke IV. Odluke o osnivanju Republičkog fonda "Kralj Zvonimir", Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 21. siječnja 1892. godine donijela je

RJEŠENJE

o razrješenju dosadašnjeg i o imenovanju novog člana Upravnog odbora Republičkog fonda " Kralj Zvonimir"

I.

Razrješuje se dužnosti člana Upravnog odbora Republičkog fonda "Kralj Zvonimir" mr. STIPE MILANOVIĆ, predstavnik Ministarstva prosvjete, kulture i športa;

II.

Članom upravnog odbora Republičkog fonda "Kralj Zvonimir" imenuje se prof. dr. MARKO ŽAJA, predstavnik Ministarstva prosvjete, kulture i športa.

Klasa: 080-02/92-05/03

Urbroj: 50304 /1-92-01

Zagreb. 22. siječnja 1992.

Potpredsjednik

prof. dr. Mllan Ramljak. v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.