Zakoni i propisi - Pravni savjeti 4 04.02.1992 Pravilnik o najvećim količinama štetnih tvari i sastojaka u stočnoj hrani
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Na temelju članka 19. stavka 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja i veterinarskoj djelatnosti ("Narodne novine", br. 42/91), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi

PRAVILNIK

o najvećim količinama štetnih tvari i sastojaka u stočnoj hrani

Članak 1.

Stočna hrana i proizvodi koji se koriste za proizvodnju krmnih smjesa (u daljnjem tekstu: stočna hrana) ne smiju sadržavati štetne tvari u količinama većim od maksimalno dopuštenih.

Članak 2.

Stočna hrana ne smije sadržavati hormone, sedative i tireostatike.

Članak 3.

Najveća količina ostataka pesticida ili njihovih metabolita u stočnoj hrani može iznositi:

_________________________________________________________________________________
                                                mg/kg
Vrsta pesticida             Stočna hrana                      (ppm)
_________________________________________________________________________________
1                    2                            3
_________________________________________________________________________________
Aldrin i Dieldrin (prera-        Životinjske i biljne masti               0,25
čunato kao ukupni diel-     Ostala hraniva                     0,02
drin)                  Krmne smjese                      0,03

DDT i derivati (preraču-        Životinjske i biljne masti               3
nato kao ukupni DDT)      Žita                          0,03
                    Ostala hraniva                     0,4
                    Krmne smjese za muzne krave           0,05
                    Ostale krmne smjese                   0,3

Endrin                 Životinjske i biljne masti               0,1
                    Ostala hraniva                     0,02
                    Krmne smjese                      0,05

Heptaklor i Heptaklor-     Životinjske i biljne masti               0,25
epoksid (preračunato          Žita                          0,02
kao heptaklorepoksid)          Ostala hraniva                     0,03
                    Krmne smjese                      0,03

HCH                   Životinjske i blljne masti               0,3
                    Žita                          0,02
                    Ostala hraniva                     0.05
                    Krmne smjese                      0,05

HCN (alfa+beta+delta)      Životinjske i biljne masti               0,3
                    Žita                          0,02
                    Ostala hraniva                     0,05
                    Krmne smjese                      0,05

Lindan (gama HCN)            Životinjske i biljne masti               0,5
                    Ostala hraniva                     0,1
                    Krmne smjese                      0,2

Članak 4.

Največe količine anorganskih tvari u stočnoj hrani mogu iznositi :

_________________________________________________________________________________
                                                mg/kg
Vrsta pesticida             Stočna hrana                      (ppm)
_________________________________________________________________________________
1                    2                            3
_________________________________________________________________________________
Arsen                  Riblje brašno i ostali proizvodi
                    od morskih životinja i
                    mineralna hraniva                    10
                    Hraniva i krmne smjese             2

Antimon             Hraniva i krmne smjese             1

Molibden                Hraniva                     4
                    Krmne smjese                      2

Olovo                  Hraniva i krmne smjese             10
                    Fosfatna mineralna gnojiva
                    (fosfati)                        30

Selen                  Riblje brašno                      3
                    Ostala hraniva                     1
                    Krmne smjese za svinje i perad         0,5

Živa                  Riblje brašno                      1
                    Ostala hraniva                     0,2
                    Krmne smjese                      0,2

Kadmij                 Hraniva, krmne smjese              0,5

Nitriti (izraženo kao          Riblje brašno                      200
natrijev nitrit)

Raspoloživa sumporasta     Fosfatna mineralna hraniva
kiselina                    (fosfati)                        800

Fluor                  Hraniva životinjskog podrijetla         500
                    Ostala hraniva                     150
                    Krmne smjese za goveda, ovce i koze           100
                    Krmne smjese za telad, janjad i jarad          50
                    Krmne smjese za odraslu perad          300
                    Krmne smjese za piliće             250
                    Ostale krmne smjese                   150
                    Mineralne smjese za goveda, ovce i koze     1000
                    Mineralne smjese za svinje               3000
                    Mineralne smjese za perad                6000

Kalcij                 Krmne smjese za kokoši nesilice         45000
                    Krmne smjese za piliće             20000
                    Krmne smjese za puriće             25000
                    Krmne smjese za svinje podmladak do 9 tjedana  1500
                    Krmne smjese za ostale
                    kategorije svinja                    1000
                    Krmne smjese za goveda             1000
                    Krmne smjese za ovce                  1000

Željezo                 Krmne smjese za sve vrste
                    domaćih životinja                    1250
                    Krmne smjese za perad              250

Jod                   Krmne smjese za svinje             40
                    Krmne smjese za perad              10
                    Krmne smjese za ostale vrste
                    domaćih životinja                    20

Kobalt                 Krmne smjese za svinje             4
                    Krmne smjese za perad              2
                    Krmne smjese za ostale vrste
                    domaćih životinja                    10

Bakar                  Krmne smjese za telad do                6
                    mjeseci                         30
                    Krmne smjese za ovce                  12
                    Krmne smjese za svinje do 16
                    tjedana                         200
                    Krmne smjese za ostale
                    kategorije svinja                    125
                    Krmne smjese za ostale domaće životinje     50

Mangan             Krmne smjese za perad              100
                    Krmne smjese za sve ostale vrste domaćih životinja   200

Cink                  Krmne smjese za sve vrste domaćih životinja       2000
                    Krmne smjese za perad              100

Najveća dopuštena količina natrijeva klorida u krmnim smjesama za perad iznosi 0,5%, a za svinje 2%.

U krmnim smjesama ne smije biti više od 1% pijeska (pepela netopljivog u klorovodičnoj kiselini).

Članak 5.

Najveće količine antibiotika dodanih u stimulativne svrhe krmnoj smjesi prema vrsti i kategoriji živoćinja mogu iznositi:

_________________________________________________________________________________
Antibiotik       Količina mg   Vrsta      Vrsta ili masa životinja
            (kg/ppm)    životinja
_________________________________________________________________________________
1            2        3                4
_________________________________________________________________________________
Virginiamicin      do 25      telad      Zamjena mlijeka
            do 20      goveda     bez ograničenja uzrasta
                    svinje     do 60 kg
                    perad (osim
                    pataka i
                    gusaka) do 10 tjedana
                    krznaši     bez ograničenja uzrasta
            do 10      svinje     od 60 kg do konca tova
            do 8      nesilice        bez ograničenja uzrasta
            do 5      krmače za
                    priplod     bez ograničenja uzrasta

Bacitracin-cink
ili Bacitracin-
-mangan     do 25      telad      zamjena mlijeka
            do 20      goveda     bez ograničenja
                    svinje     do 60 kg
                    perad (osim
                    pataka i
                    gusaka) do 10 tjedana
                    krznaši     bez ograničenja uzrasta
            do 10      svinje     od 60 kg do konca tova
            do 8      nesilice        bez ograničenja uzrasta
            do 5      krmače za
                    priplod     bez ograničenja uzrasta

Flavofosfolipol
(Flavomicin)      do 25      telad      zamjena mlijeka
            do 20      goveda     bez ograničenja uzrasta
                    svinje     do 60 kg
                    perad (osim
                    pataka i
                    gusaka) do 10 tjedana
                    krznaši     bez ograničenja uzrasta
            do 10      svinje     od 60 kg do konca tova
            do 8      nesilice        bez ograničenja uzrasta
            do 5      krmače za
                    priplod     bez ograničenja uzrasta
Tilozin fosfat     do 30      telad      zamjena mlijeka
            do 100     svinje do    11 kg
            do 40      svinje     od 11 do 20 kg
            do 20      svinje     od 20 kg do honca tova
            do 25      nesilice        bez ograničenja uzrasta
            do 20      perad (osim
                    pataka i
                    gusaka) do 10 tjedana

Rumensin        do 20      junad u tovu  do 220 kg
(Monensin        do 40      junad u tovu  od 220 kg do konca tova
Natrij)

Payzone     do 12      svinje u tovu  od 20 kg do konca tova
(nitrovin)       do 12      perad (osim
                    pataka i
                    gusaka) do 10 tjedana

U krmnim smjesama može se upotrijebiti samo jedan od antibiotika iz stavka 1. ovog članka.

Članak 6.

Krmne smjese ne smiju sadržavati resorptivne antibiotike, u količinama koje se propisanim ili priznatim metodama mogu dokazati.

Krmne smjese ne smiju sadržavati sulfonamide.

Članak 7.

Najveće vrijednosti pokazatelja kemijskog razlaganja u stočnoj hrani mogu iznositi:

_________________________________________________________________________________
Pokazatelji           Stočna hrana                  Vrijednost
_________________________________________________________________________________
Kiselinski
stupanj             Mast, loj i ulje                    12
                Brašno od otpadaka pri klanju
                peradi                     15
                Hraniva                 8
                Krmne smjese                  8
                Mast od otpadaka pri klanju           30

Najveća dopuštena količina amonijaka u hranivima bjelančevinskog porijekla iznosi 2500 mg/kg (ppm).

Članak 8.

Najveći broj saprofitskih mikroorganizama u stočnoj hrani može biti:

_________________________________________________________________________________
Stočna hrana                  Broj bakterija             Broj gljtvica
                        u 1 g                  plijesni u 1 g
_________________________________________________________________________________
Hraniva biljnog porijekla            100.000.000               300.000
Hraniva životinjskog porijekla         50.000.000               10.000
Krmne smjese za mlade životinje     10.000.000               50.000
Krmne smjese za odrasle životinje        100.000.000               300.000
_________________________________________________________________________________

Članak 9.

Najveći broj patogenih mikroorganizama u stočnoj hrani može biti:

_________________________________________________________________________________
Vrsta mikroorganizama  Stočna hrana                      Broj
_________________________________________________________________________________
Patogeni mikroorganizmi Hraniva i krmne smjese             0 u 50 g
Salmonele            Hraniva i krmne smjese             0 u 50 g
Sulfidoreducirajuće
klostridije           Hraniva i krmne smjese             1000 u 1 g

Članak 10.

Hraniva i krmne smjese ne smiju sadrevati toksine toksigenih bakterija u 1 g (Clostridium botulinum, Clostridium perfringens i Staphylococcus pyogenes).

Članak 11.

Največe količine toksfna toksigenih gljivica plijesni u stočnoj hrani mogu iznositi:

_________________________________________________________________________________
                                            mg/kg
Vrsta toksina          Stočna hraniva                     (ppm)
_________________________________________________________________________________
Aflatoksin           Hraniva                     0,05
                Krmne smjese za telad, prasad,
                piliće, puriće i patke                 0.01
                Krmne smjese za svinje i perad         0,02
                Krmne smjese za muzne krave           0,01
                Krmne smjese za odrasla goveda         0,05
                Krmne smjese za ovce                  0,05
                Krmne smjese za koze                  0,05

Zearalenon i derivati      Krmne smjese za prasad, nazimad
zearaleona           i nazimice do 50 kg                   0,5
                Krmne smjese za ostale kategorije svinja        1,00
                Krmne smjese za muzne krave           3,0
                Krmne smjese za ovce                  3,00
                Krmne smjese za koze                  3,00
                Krmne smjese za odrasla goveda         5,00
                Krmne smjese za brojlere                100,00
                Krmne smjese za nesilice                100,00

Ohratoksin A          Krmne smjese za prsad              0,1
                Krmne smjese za svinje u tovu i
                rasplodne krmače                    0,2
                Krmne smjese za perad              1,0
                Krmne smjese za nesilice                0,25

Trihoteceni           Krmne smjese za piliće, prasad i telad         0,30
                Krmne smjese za krmače, goveda i perad     0,60
_________________________________________________________________________________


Članak 12.

Najveće količine prirodnih organskih otrova u stočnoj hrani mogu iznositi:

_________________________________________________________________________________
                                            mg/kg
Vrsta prirodnog otrova Stočna hrana                      (ppm)
_________________________________________________________________________________
Cijanovodična kiselina     Lanene pogače                  200
                Tapioka                     100
                Ostala hraniva                     50
                Krmne smjese                      50

Gosipol (slobodni)       Sačma i pogače od pamuka                1200
                Krmne smjese za telad                  100
                Krmne smjese za goveda, ovce i koze           240
                Krmne smjese za perad (osim za
                kokoši nesilice)                    100
                Krmne smjese za svinje             60
                Ostale krmne smjese                   0

Teobromin            Pogače i ljuske od kakaovca               1000
                Krmne smjese                      300
Prirodni tierostatici      Krmne smjese za nesilice                500
Viniloksazolidintion      Krmne smjese za ostalu perad              1000
Izoticijanati          Krmne smjese                      150
(izraženo kao          Krmne smjese za odrasla goveda,
alilizoicijanat)            ovce i koze                       1000
                Krmne smjese za svinje             500
_________________________________________________________________________________Članak 13.

Najveće količine otrovnih biljaka u stočnoj hrani mogu iznositi:

                                            mg/kg
Vrsta otrovne biljke      Stočna hrana                      (ppm)
_________________________________________________________________________________
Datura stramonium        Žita i žitne smjese                   1000
Ricinus communis        Sjeme leguminoznih biljaka uljane pogače        0

Članak 14.

Najveće količine parazitnih gljivica u stočnoj hrani mogu iznositi :

_________________________________________________________________________________
                                            mg/kg
Vrsta parazitne gljivice    Stočna hrana                      (ppm)
_________________________________________________________________________________
Secale cornutum
(Claviceps purpurea)      Žita i žitne smjese                   1000
_________________________________________________________________________________

Članak 15.

Proizvodi koji se upotrebljavaju za proizvodnju stočne hrane, u sirovom ili poluprerađenom stanju, a sadrže štetne tvari i sastojke u količinama večim od dopuštenih, osim tvari i sastojaka navedenih u članku 3. i 6. ovog pravilnika, mogu se upotrijebiti za spravljanje stočne hrane ako te štetne tvari nakon dodavanja drugih sastojaka ili nakon odgovarajuće obrade ne prekoračuju najveće količine propisane ovim pravilnikom.

Clanak 16.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o najvećim količinama štetnih tvari i sastojaka u stočnoj hrani ("Službeni list SFRJ", br. 2/90 i "Narodne novine", broj 52/91).

Članak 17.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-02/92-01 /2

Urbroj : 525-01-92-1

Zagreb. 7. siječnja 1992.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Ivan Tarnaj, dipl. ing., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.