Zakoni i propisi - Pravni savjeti 4 04.02.1992 Odluka Ustavnog suda republike Hrvatske broj U?I-23/1991. od 15. siječnja 1992.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske, na sjednici 15. siječnja 1992. godine. donio je ovu

ODLUKU

Ustavnog suda republike Hrvatske broj U/I-23/1991. od 15. siječnja 1992.

1 Poništava se Odluka o izmjeni Odluke o donošenju provedbenog urbanističkog plana "Drvenik-Donja Vala ("Glasnik", službeno glasilo općine Makarska, broj 1/91).

2. Ova će se odluka objaviti u "Narodnim novinama" i u "Glasniku", službenom glasilu općine Makarska.

Obrazloženje

U izreci navedenom Odlukom izmijenjena je Odluka o donošenju Provedbenog urbanističkog plana "Drvenik"-Donja Vala ("Glasnik", broj 1/89). Prijedlogom je traženo pokretanje postupka za ocjenu njezine ustavnosti i zakonitosti, osim ostalih razloga, i zato što je osporena Odluka donesena bez sudjelovanja mjesne zajednice. Ustavni sud Republike Hrvatske prihvatio je prijedlog i, polazeći od navedenog razloga, pokrenuo postupak. Zakon o prostornom planiranju i uređivanju prostora ("Narodne novine", brojevi 54/80, 18/86, 18/89, 34/91, 61/91) člankom 26. propisuje da se odredbe toga zakona. koje se odnose na donošenje prostornih planova, primjenjuju i na postupak izmjene i dopune tih planova. a odredbe članka 21. st. 4. Zakona propisuje da se provedbeni plan za područje mjesne zajednice ili njenog dijela (osim u izuzetnim slučajevima, koji su u Zakonu izričito navedeni) ne može donijeti ako ga prethodno nije prihvatila skupština mjesne zajednice. Kako je Skupština općine Makarska priznala da u postupku donošenja osporene Odluke nije traženo očitovanje Skupštine Mjesne zajednice Drvenik. Ustavni sud Republike Hrvatske. temeljem odredbe članka 22. stavka 3. alineje druge Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/91), odlučio je kao u izreci.

Broj : U/ I-23/1991

Zagreb, 15. siječnja 1992.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik

Jadranko Crnić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.