Zakoni i propisi - Pravni savjeti 4 04.02.1992 Podaci o prosječno mjesečno isplaćenom čistom osobnom dohotku po radniku u privredi Republike Hrvatske za razdoblja rujan - studeni 1991, srpanj - rujan 1991. i o prosječno isplaćenom čistom osobnom dohotku po radniku u privredi Republike Hrvatske za mjesec studeni 1991. godine
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

OBJAVE

Na temelju članka 72. Općeg kolektivnog ugovora Republike Hrvatske ("Narodnenovine" br. 35/90 i 2/92), Zajednički organ SSSH i HGK za praćenjeprovodenja i tumačenja odredbi Općeg kolektivnog ugovora Republike Hrvatskeobjavljuje

PODATKE

o prosječno mjesečno isplaćenom čistom osobnom dohotkupo radniku u privredi Republike Hrvatske za razdoblja rujan - studeni 1991,srpanj - rujan 1991. i o prosječno isplaćenom čistom osobnom dohotku poradniku u privredi Republike Hrvatske za mjesec studeni 1991. godine

1. Prosječno mjesečno isplaćeni čisti osobni dohodak po radniku u privrediRepublike Hrvatske za razdoblje rujan - studeni 1991. godine iznosi 9.053CRD. Podatak iz stavka 1. ove točke koristi se kao osnovica za utvrđivanjevisine izdataka prema članu 42, 43, 45, 48. i 49. Općeg kolektivnog ugovoraRepublike Hrvatske.

2. Prosječno mjesečno isplaćeni čisti osobni dohodak po radniku u privrediRepublike Hrvatske za razdoblje srpanj - rujan 1991. godine iznosi 7.994CRD. Podatak iz stavka 1. ove točke koristi se kao osnovica za utvrđivanjevisine isplate prema članu 39. Općeg kolektivnog ugovora Republike Hrvatske.

3. Prosječno isplaćeni čisti osobni dohodak po radniku u privredi RepublikeHrvatske za mjesec studeni 1991. godine iznosi 10.000 CRD. Podatak iz stavka1. ove točke koristi se kao osnovica za utvrđivanje visine isplate premačlanku 40. Općeg kolektivnog ugovora Republike Hrvatske.

Broj : 05-113/92.

Zagreb, 23. siječnja 1992.

Za Zajednićki organ SSSH i HGK za praćenje provodenja i tumačenjaodredbi Općeg kolektivnog ugovora Republike Hrvatske

mr. Marija Zuber, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


ttp://www.nn.hr/search/iaquery.exe">