Zakoni i propisi - Pravni savjeti 3 22.01.1992 Uredba o korištenju doplatnih poštanskih maraka u poštanskom prometu kao redovnih poštanskih maraka
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. Zakona o ovlaštenju Vlade Republike Hrvatske za donošenje uredbi kojima će uređivati pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine". br. 39/91 i 53A/91), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 21. siječnja 1992. godine donijela je

UREDBU

o korištenju doplatnih poštanskih maraka u poštanskom prometu kao redovnih poštanskih maraka

Članak 1.

Doplatne poštanske marke obuhvaćene odredbom članka 1. stavka 1. alineje 8. Zakona o plaćanju doplatnih poštanskih maraka u poštanskom prometu na teritoriju Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 9/91 i 61/91) (u daljnjem tekstu Zakon) mogu se upotrebljavati istovremeno kao redovne i kao doplatne poštanske marke u razdoblju iz članka 1. stavka 1. alineje 8. Zakona o unutarnjem i međunarodnom poštanskom prometu. Nominalne vrijednosti poštanskih maraka iz stavka 1. ovog članka sadrže nominalne vrijednosti redovnih poštanskih maraka i vrijednost doplatne poštanske marke utvrđene u članku 1. stavku 1. Zakona. Prihod od prodanih poštanskih maraka iz stavka 1. ovog članka prihod je u dijelu vrijednosti redovne poštanske marke Javnog poduzeća HPT - Hrvatska pošta i telekomunikacije, a u dijelu vrijednosti doplatne poštanske marke utvrđene u članku 1. stavku 1. Zakona prihod je bankovno-razvojne institucije "Hrvatski radiša".

Članak 2.

Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 344-02/92-02/02

Urbroj : 5030 1 16-92-1

Zagreb. 21. siječnja 1992.

Potpredsjednik

dr. Mllan Ramljak, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.