Zakoni i propisi - Pravni savjeti 3 22.01.1992 Uredba o izmjeni Uredbe o Javnom poduzeću Brijuni
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. Zakona o ovlaštenju Vlade Republike Hrvatske za donošenje uredbi kojima će uređivati pojedina pitanja iz djelokruga Sabora ("Narodne novine", broj 39/91 i 53A/91) Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 21. siječnja 1992. donijela je

UREDBU

o izmjeni Uredbe o Javnom poduzeću "Brijuni"

Članak 1.

U članku 1. stavku 3. Uredbe o Javnom poduzeću "Brijuni" ("Narodne novine", broj 47/91) riječi "u Fažani" zamijenjuju se riječima "na Brijunima".

Članak 2.

Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama ".

Klasa: 351-01/91-05/10

Urbroj: 5030116-92-9

Zagreb 21. siječnja 1992.

Potpredsjednik

dr. Milan Ramljak, v.r.