Zakoni i propisi - Pravni savjeti 3 22.01.1992 Odluka o proglašenju Dana civilne zaštite Republike Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 23. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 41/90, B/91, 14/91 i 53A/91), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 21. siječnja donijela je

ODLUKU

o proglašenju Dana civilne zaštite Republike Hrvatske

I.

Danom civilne zaštite Republike Hrvatske proglašava se 1. ožujka.

II.

Povodom Dana civilne zaštite ili na Dan civilne zaštite, razmatrat će se i ocjenjivati rezultati razvoja i djelovanja civilne zaštite, organizirati i izvoditi masovne aktivnosti u obliku vježbi, natjecanja ili smotre jediinca, štabova i dru- gih vidova orgariniziranja Civilne zaštite, održavati prigodne svečanosti i sjednice štabova civilne zaštite i iniciratijavne tribine o civilnoj zaštiti, te će se dodjeljivati priznanja najzaslužnijim jedinicama, tijelima i pojedincima u civilnoj zaštiti, koji su se istakli konkretnim aktivnostima i doprinosom, požrtvovnošću, hrabrošću i plemenitim djelovanjem u zaštiti i spašavanju Ijudi i materijalnih dobara od opasnosti i posljedica elementarnih nepogoda, požara, tehnoloških, ekoloških i drugih nesreća te ratnih djelovanja.

III.

Ova odluka objavit će se u "Narodnim novinama".

Klasa: 810-01/92-01/01

Urbroj : 50301 19-92-1

Zagreb, 21. siječnja 1992.

potpredsjednik

dr. Milan Ramljak, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.