Zakoni i propisi - Pravni savjeti 3 22.01.1992 Odluka o izuzimanju od zabrane raspolaganja nekretninom na teritoriju Republike Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Temeljem članka 2. Uredbe o zabrani raspolaganja nekretninama na teritoriju Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 36/91), a povodom prijedloga Poduzeća "TEP" - Tvornice elektrotehničkih proizvoda, Zagreb, Medarska 69, Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 21. siječnja 1992. donijela je

ODLUKU

o izuzimanju od zabrane raspolaganja nekretninom na teritoriju Republike Hrvatske

I.

Izuzima se od zabrane raspolaganja poslovni prostor u Zagrebu, Handelova 4, ukupne pevršine 90,74 m2, Izdavačkog preduzeća "Prosveta", Beograd. Dobraćina 30.

II.

Temeljem ove odluke može se realizirati ugovor o razmjeni poslovnih prostorija od 30. rujna 1991. godine, sklopljen izmedu Poduzeća "TEP" - Tvornica elektrotehničkih proizvoda, Zagreb, Medarska 69, s jedne strane i Izdavačkog preduzeća "Prosvete", Beograd. Dobraćina 30, s druge strane.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u " Narodnim novinama".

Klasa: 940-01/91-01/01

Urbroj : 5030 1 1 9-92-81

Zagreb, 22. siječnja 1992:

Potpredsjednik

dr. Milan Ramljak, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.