Zakoni i propisi - Pravni savjeti 3 22.01.1992 Odluka o izuzimanju nekretnina u k. o. Novi od zabrane prijenosa prava raspolaganja
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 5. Zakona o zabrani prijenosa prava raspolaganja i korištenja određenih nekretnina u društvenom vlasništvu na druge korisnike odnosno u vlasništvo fizičkih i pravnih osoba ("Narodne novine" broj 53/90), a povodom prijedloga Doma zdravlja Crikvenica, Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 21. siječnja 1992. donijela je

ODLUKU

o izuzimanju nekretnina u k. o. Novi od zabrane prijenosa prava raspolaganja

I.

Izuzima se od zabrane raspolaganja i dozvoljava se oduzimanje iz posjeda zkč. br. 3651/4. površine 30 čhv, upisane u zk. ul. br. 3902 k. o. Novi, nacionalizirane sadašnjim korisnicima temeljem Zakona o nacionalizaciji najamnih zgrada i građevinskog zemljišta.

II.

Nekretnina iz točke I. ove Odluke izuzima se radi formiranja nove građevinske parcele, površine 550 čhv, za izgradnju centra primarne zdravstvene zaštite.

III.

Parcela iz točke II. ove Odluke formirat će se prema parcelacionom elaboratu broj 7-53/91 "Geoprojekta" - Buzet, ovjerenom od Općinske uprave za katastar i geodetske postove općine Crikvenica pod klasom 932-07/91-01/91, a u skladu s uvjerenjem o uvjetima uređenja prostora Komiteta za građevinarstvo, urbanizam i stambeno-komunalne poslove, klasa: 350-05/90-02/211 od 24. sijećnja 1991. godine, i ispravkom tog uvjerenja od 5. studenog 1991. godine.

IV.

Utvrđuje se da je Dom zdravlja Crikvenica, kao budući investitor zdravstvenog objekta, osigurao na računu broj 33860-603-2351 kod SDK Rijeka, Ekspozitura Crikvenica, sredstva potrebna za isplatu nadoknade po tržišnim cijenama za nekretninu iz točke I. ove Odluke.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Narodnim novinama".

Klasa: 940-01/91-01/01

Urbroj : 5030119-92-84

Zagreb, 22. siječnja 1992.

Potpredsjednik ,

dr. Milan Ramljak, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.