Zakoni i propisi - Pravni savjeti 3 22.01.1992 Odluka o svoti zajamčenog osobnog dohotka radnika za razdoblje 1. siječnja do 31. ožujka 1992. godine
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 63. Zakona o radnim odnosima ("Narodne novine", broj 19/90), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 21. siječnja 1992. donijela je

ODLUKU

o svoti zajamčenog osobnog dohotka radnika za razdoblje 1. siječnja do 31. ožujka 1992. godine

I.

Zajamčeni osobni dohodtik radnika u Republici Hrvatskoj za razdoblje 1. siječnja do 31. ožujka 1992. godine iznosi 6.012 hrvatskih dinara.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 120-02/92-01/02

Urbroj : 5030116-92-1

Zagreb, 21. siječnja 1992.

Potpredsjednik

dr. Milan Ramljak, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.