Zakoni i propisi - Pravni savjeti 3 22.01.1992 Naredba o usklađivanju iznosa cenzusa prihoda od samostalnog obavljanja poljoprivredne djelatnosti iz Zakona o zaštiti boraca narodnooslobodilačkog rata
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO RADA, SOCIJALNE SKRBI I OBITELJI

Na temelju članka 26. stavka 4. Zakona o zaštiti boraca narodnooslobodilačkog rata ("Narodne novine", br. 57/85, 55/86 i 57/89) ministar rada, socijalne skrbi i obitelji izdaje

NAREDBU

o usklađivanju iznosa cenzusa prihoda od samostalnog obavljanja poljoprivredne djelatnosti iz Zakona o zaštiti boraca narodnooslobodilačkog rata

I.

Iznos cenzusa prihoda od samostalnog obavljanja poljoprivredne djelatnosti iz članka 5. stavka 1. točke 5. Zakona o zaštiti boraca narodnooslobodilačkog rata usklađuje se s koeficijentom povećanja katastarskog prihoda u Republici Hrvatskoj i od 1. siječnja 1992. iznosi 430 hrvatskih dinara mjesečno po članu domaćinstva.

II.

Ova naredba stupa na snagu danom objave u Narodnim novinama

Klasa: 011-02/92-01/02

Urbroj : 524-05/2-92-3

Zagreb, 20. siječnja 1992.

Ministar rada, socijalne skrbi i obitelji

Bernardo Jurlina; v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.