Zakoni i propisi - Pravni savjeti 2 15.01.1992 Odluka o početku primjene Carinske tarife
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 8. Zakona o carinskoj tarifi ("Narodne novine", broj 53/B/91), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 8. siječnja 1992. godine donijela je

ODLUKU

o početku primjene Carinske tarife

I.

Carinska tarifa koja je sastavni dio Zakona o carinskoj tarifi ("Narodne novine", broj 53/B91) počinje se primjenjivati 1. slječnja 1992. godine.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 413-01/91-01/05

Urbroj 5030116-91-7

Zagreb, 8. siječnja 1992.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.