Zakoni i propisi - Pravni savjeti 2 15.01.1992 Pravilnik o smetnjama za otpust iz hrvatskog državljanstva glede vojne obveze
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO OBRANE

Na temelju članka 32. Zakona o hrvatskom državljanstvu ("Narodne novine", broj 53/91) ministar obrane, u suglasnosti s ministrom unutarnjih poslova, donosi

PRAVILNIK

o smetnjama za otpust iz hrvatskog državljanstva glede vojne obveze

Članak 1.

Ovim se pravilnikom propisuju smetnje glede vojne obveze za otpust vojnih obveznika iz hrvatskog državljanstva.

Članak 2.

Smetnje za otpust novaka iz hrvatskog državljanstva jesu:

1) dostavljanje novaku poziva za služenje vojnog roka prije nego je podnio zahtjev za otpust iz hrvatskog državIjanstva;

2) pokretanje kaznenog postupka protiv novaka zbog kaznenog djela protiv oružanih snaga;

3) napuštanje Republike Hrvatske bez odobrenja ovlaštene uprave za obranu sukladno članku 124. Zakona o obrani ("Narodne novine", broj 49/91 i 53A/91); 4) ilegalno napuštanje Republike Hrvatske.

Članak 3.

Smetnja za otpust iz hrvatskog državljanstva glede vojne obveze ne postoji ako je poziv za služenje vojnog roka dostavljen novaku koji se iseljava iz Republike Hrvatske zajedno sa svojom obitelji ili se namjerava odseliti k roditeljima koji imaju prebivalište u inozemstvu.

Članak 4.

Smetnje za otpust osobe u pričuvnom sastavu iz hrvatskog državljanstva jesu:

1) dostavljanje poziva za vojnu vježbu;

2) obnašanje u oružanim snagama Republike Hrvatske dužnosti određenih posebnim propisima;

3) pokretanje kaznenog postupka protiv osobe u pričuvnom sastavu zbog kaznenog djela protiv oružanih snaga;

4) ilegalno napuštanje Republike Hrvatske.

Članak 5.

Ministarstvo unutarnjih poslova uz suglasnost Ministarstva obrane, na prijedlog ovlaštenog diplomatskog odnosno konzularnog predstavništva Republike Hrvatske, može, iznimno, dati otpust iz hrvatskog državljanstva vojnom obvezniku koji je ilegalno otišao u inozemstvo odnosno koji je bez vize za boravak ostao stalno živjeti u inozemstvu.

Članak 6.

Vojniku se ne može dati otpust iz hrvatskog državljanstva.

Članak 7.

Ovlašteni ured za obranu daje Ministarstvu unutarnjih poslova podatke o postojanju smetnji glede vojne obveze za otpust iz hrvatskog državljanstva navedene u članku 2. stavku 2. točki 1. članku 4. stavku 2. točki 1. i 2. i članku 6. ovog pravilnika.

Članak 8.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 80/91-01/08

Urbroj : 512-05-01-91-5

Zagreb, 2. siječnja 1992.

Ministar obrane

Gojko Šušak, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.