Zakoni i propisi - Pravni savjeti 2 15.01.1992 Pravilnik o obliku i sadržaju dozvole za obavljanje međunarodnog cestovnog prijevoza
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO PROMETA I VEZA

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o prijevozu u međunarodnom cestovnom prometu ("Narodne novine", br. 53/91.) i članka 91. Zakona o upravi ("Narodne novine", br.16/78, 50/78, 29/85, 48/85, 41/90. i 47/90) ministar prometa i veza donosi

PRAVILNIK

o obliku i sadržaju dozvole za obavljanje međunarodnog cestovnog prijevoza

Članak 1.

Ovim pravilnikom propisuje se oblik i sadržaj dozvole koja se izdaje za obavljanje međunarodnog cestovnog prijevoza (u daljnjem tekstu: dozvola), ako međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno.

Članak 2.

U međunarodnom cestovnom prijevozu propisuju se slijedeće dozvole:

I.

Za međunarodni linijski prijevoz putnika u cestovnom prometu: 1. za linijsku vožnju i 2. za tranzitnu vožnju;

II.

Za međunarodni slobodni prijevoz putnika u cestovnom prometu: za slobodni prijevoz putnika:

III.

Za međunarodni linijski prijevoz stvari u cestovnom prometu:

1. za linijsku vožnju i

2. za tranzitnu vožnju i

IV.

Za međunarodni slobodni prijevoz stvari u cestovnom prometu: za slobodni prijevoz stvari.

Članak 3.

Veličina dozvola iz članka 2. ovoga pravilnika odgovara formatu papira A5. Papir iz stavka 1. ovoga članka ima po čitavoj površini utisnutu međunarodnu oznaku Republike Hrvatske (CRO) i na prednjoj strani grb Republike Hrvatske u propisanim bojama.

Članak 4.

Obrasci dozvola iz članka 2. ovoga pravilnika s odgovarajućim sadržajem na hrvatskom, njemačkom i engleskom jeziku tiskani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni dio. Ispravke upisanog sadržaja na pojedinom obrascu iz stavka 1. ovoga članka može izvršiti samo Ministarstvo prometa i veza.

Članak 5.

Obrasci dozvola iz članka 2. ovoga pravilnika moraju biti popunjeni kemijskom olovkom štampanim slovima ili pisaćom mašinom, pravilno i točno, jer će se u protivnom dozvola smatrati nevažećom.

Članak 6.

Ministarstvo prometa i veza vodi evidenciju o izdanim i vraćenim dozvolama iz članka 2. ovoga pravilnika.

Članak 7.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u ("Narodnim novinama",

Klasa: 011-01/91-02/37

Urbroj : 535-01-91-1

Zagreb, 30. prosinca 1991.

Ministar prometa i veza

prof. dr. Josip Božičević, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.