Zakoni i propisi - Pravni savjeti 2 15.01.1992 Ispravci Odluke o načinu formiranja cijena proizvoda iz uvoza
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ISPRAVCI

Nakon izvršene usporedbe s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Odluci o načinu formiranja cijena proizvoda iz uvoza, koja je objavljena u "Narodnim novinama" broj 67 od 12. prosinca 1991. godine, te se daje

ISPRAVAK

Odluke o načinu formiranja cijena proizvoda iz uvoza

U točki I. u tabeli iza šifre skupine "01232" treba dodati šifru podskupine "012322", a umjesto naziva "Proizvodnja ostalih finalnih proizvoda od drveta" u istom retku treba pisati "Proizvodnja građevinskih elemenata od drva".

Klasa: 307-01/91-01/10

Urbroj : 5030116-91-3

Zagreb, 9. siječnja 1992.

Tajnik

Gordan Radin, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.