Zakoni i propisi - Pravni savjeti 2 15.01.1992 Ispravak Odluke o privremenom financiranju Hrvatske gospodarske komore za razdoblje siječanj - ožujak 1992.godine
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ISPRAVCI

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Odluci o privremenom financiranju Hrvatske gospodarske komore za razdoblje siječanj -ožujak 1992. godine, koja je objavljena u "Narodnim novinama" broj 69 od 20. prosinca 1991. godine, te se daje

ISPRAVAK

Odluke o privremenom financiranju Hrvatske gospodarske komore za razdoblje siječanj - ožujak 1992.godine

U točki 1. stavka 1, članka 1. umjesto riječi "poduzeće" treba stajati riječ "poduzeća". a iza riječi "reosiguranje" trebaju stajati riječi "i zadruge".

Broj : 1-12/ 1-1992.

Zagreb, 6. siječnja 1992.

Tajnik Hrvatske gospodarske komore

mr. Marko Sušac, dipl. iur., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.