Zakoni i propisi - Pravni savjeti 1 14.01.1992 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju roba na koje se plaća posebna pristojba za izravnanja poreznog opterećenja uvezene robe u 1991. godini
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 1. stavka 2. Zakona o plaćanju posebne pristojbe za izravnanje poreznog opterećenja uvezene robe, u svezi s člankom 1. stavkom 1. točkom 17. i člankom 7. Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti financija koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni ("Narodne novine", broj 53/91), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 4. siječnja 1992. godine. donijela je

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju roba na koje se plaća posebna pristojba za izravnanja poreznog opterećenja uvezene robe u 1991. godini

I.

U Odluci o određivanju robe na koju se plaća posebna pristojba za izravnanje poreznog opterećenja,uvezene robe u 1991. godini ("Službeni list SFRJ", broj 83/90, 6/91, 8/91, 9/91, 13/91, 22/91, 38/91, 40/91 i 46/91 i "Narodne novine", broj 53/91), u nazivu odluke iza brojke -1991." dodaju se riječi "i 1992."

II.

U točki 2. mijenja se točka 2) i glasi: "2) na uvoz sirovina koje se uvoze u svezi s izvršavanjem energetske bilance Republike Hrvatske u 1992. godini - na temelju potvrde Ministarstva energetike i industrije;".

III.

Ova odluka stupa na snagu 1. siječnja 1992. godine.

Klasa: 413-04/91-01/07

Urbroj : 5030112-92-1

Zagreb, 4. siječnja01992.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r