Zakoni i propisi - Pravni savjeti 1 14.01.1992 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o plaćanju posebne takse na uvezenu robu u 1991. godini
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 1. stavka 2. Zakona o posebnoj taksi na uvezenu robu ("Službeni list SFRJ", broj 31/70) u svezi s člankom 1. stavkom 1. točkom 18. i članka 7. Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti financija koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni (.Narodne novine", broj 53/91), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 4. siječnja 1992. godine, donijela je

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Odluke o plaćanju posebne takse na uvezenu robu u 1991. godini

I.

U Odluci o plaćanju posebne takse na uvezenu robu u 1991. godini ("Službeni list SFRJ". broj 83/90, 6/91, 8/91,13/91, 22/91, 38/91, 40/91 i 46/91 i "Narodne novine", broj 53/91), u nazivu odluke iza brojke "1991". dodaju se riječi "i 1992."

II.

U točki 2. mijenja se točka 2) i glasi: "2) na uvoz sirovina koje se uvoze u svezi s izvršavanjem energetske bilance Republike Hrvatske u 1992. godini- na temelju potvrde Ministarstva energetike i industrije;"

III.

Ova odluka stupa na snagu 1. siječnja 1992. godine.

Klasa: 412-01/91-01/01

Urbroj : 5030112-92-2

Zagreb. 6. siječnja 1992.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.