Zakoni i propisi - Pravni savjeti 1 14.01.1992 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o plaćanju posebne takse na uvezenu robu u 1991. godini
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 1. stavka 2. Zakona o posebnoj taksi na uvezenu robu ("Službeni list SFRJ", broj 31/70) u svezi s člankom 1. stavkom 1. točkom 18. i članka 7. Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti financija koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni (.Narodne novine", broj 53/91), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 4. siječnja 1992. godine, donijela je

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Odluke o plaćanju posebne takse na uvezenu robu u 1991. godini

I.

U Odluci o plaćanju posebne takse na uvezenu robu u 1991. godini ("Službeni list SFRJ". broj 83/90, 6/91, 8/91,13/91, 22/91, 38/91, 40/91 i 46/91 i "Narodne novine", broj 53/91), u nazivu odluke iza brojke "1991". dodaju se riječi "i 1992."

II.

U točki 2. mijenja se točka 2) i glasi: "2) na uvoz sirovina koje se uvoze u svezi s izvršavanjem energetske bilance Republike Hrvatske u 1992. godini- na temelju potvrde Ministarstva energetike i industrije;"

III.

Ova odluka stupa na snagu 1. siječnja 1992. godine.

Klasa: 412-01/91-01/01

Urbroj : 5030112-92-2

Zagreb. 6. siječnja 1992.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.