Zakoni i propisi - Pravni savjeti 1 14.01.1992 Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Općini Knin
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju ovlasti iz članka 17b. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 41/90, 8/91, 14/91 i 53A/91) i članka 4. Odluke o poduzimanju posebnih mjera u Općini Knin ("Narodne novine", broj 1/92), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 4. siječnja 1992, donijela je

RJEŠENJE

o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Općini Knin

1. Za povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Općini Knin imenuje se PETAR PAŠIĆ.

2. Povjerenik Vlade dužan je nastupiti danom primitka ovog rješenja.

3. Povjerenik Vlade imenovat će svoje pomoćnike bez odgađanja. 4. Ovo rješenje objavit će se u "Narodnim novinama".

Klasa: 080-02/91-07/01

Urbroj : 5030119-92-27

Zagreb, 6. siječnja 1992.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.