Zakoni i propisi - Pravni savjeti 1 14.01.1992 Pravilnik o načinu vođenja evidencije o izdanim putnim ispravama i vizama u diplomatskim ili konzularnim predstavništvima Republike Hrvatske u inozemstvu
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Na temelju članka 43. Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana ("Narodne novine", broj 53/91) ministar unutarnjih poslova, uz suglasnost ministra inozemnih poslova, donosi

PRAVILNIK

o načinu vođenja evidencije o izdanim putnim ispravama i vizama u diplomatskim ili konzularnim predstavništvima Republike Hrvatske u inozemstvu

Članak 1.

Ovim se pravilnikom propisuje način vođenja evidencije o izdanim putnim ispravama u diplomatskim ili konzularnim predstavništvima Republike Hrvatske u inozemstvu.

Članak 2.

Evidencija iz članka 1. vodi se u odgovarajućim registrima odnosno u obliku kartoteke, a može se voditi i uz pomoć personalnog računala.

Članak 3.

Evidencija koja se vodi u odgovarajućim registrima odnosno u obliku kartoteke sastoji se od: 1. registra podnesenih zahtjeva za izdavanje putne isprave i vize, 2. registra odbijenih zahtjeva za izdavanje putne isprave i vize i 3. kartoteke izdanih putnih isprava.

Članak 4.

Registar podnesenih zahtjeva za izdavanje putne isprave i vize sadrži sljedeće podatke:

1. redni broj,

2. datum podnošenja zahtjeva,

3. ime, prezime i rođeno prezime podnositelja zahtjeva,

4. prebivalište i adresu stanovanja (za osobe koje imaju prebivalište u inozemstvu i državu prebivališta),

5. ime i prezime zakonskog zastupnika,

6. vrstu putne isprave koje se izdavanje traži,

7. vrstu vize i naziv zemlje za koju se viza traži i

8. primjedbe.

Članak 5.

Registar odbijenih zahtjeva za izdavanje putne isprave i vize sadrži sljedeće podatke:

1. redni broj,

2. ime i prezime osobe čiji je zahtjev odbijen,

3. prebivalište i adresu stana osobe čiji je zahtjev odbijen (za osobe koje imaju prebivalište u inozemstvu i državu prebivališta),

4. zakonsku osnovu po kojoj je zahtjev odbijen,

5. datum podnošenja i ishod žalbe protiv rješenja o odbijanju zahtjeva,

6. datum podnošenja tužbe i ishod upravnog spora protiv konačnog rješenja o odbijanju zahtjeva i

7. primjedbe.

Članak 6.

Kartoteka izdanih putnih isprava se sastoji od zahtjeva za izdavanje putne isprave i vize koji se u kartoteku ulažu po abecednom redu.

Članak 7.

Nakon izdavanja putne isprave jedan primjerak zahtjeva za izdavanje putne isprave i vize sa fotografijom podnositelja zahtjeva potrebno je dostaviti Ministarstvu unutarnjih poslova.

Članak 8.

U slučaju prijave nestanka putne isprave diplomatsko ili konzularno predstavništvo Republike Hrvatske će o tome obavijestiti Ministarstvo unutarnjih poslova.

Članak 9.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Broj: 511-01-33-28389/1-1991

Zagreb, 19. prosinca 1991.

Ministar unutarnjih poslova

Ivan Vekić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.