Zakoni i propisi - Pravni savjeti 1 14.01.1992 Koeficijenti porasta cijena i koeficijent porasta troškova života u Republici Hrvatskoj
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI ZAVOD ZA STATISTIKU

Na temelju članka 84. točke 1. do 3. i točke 5. do 8. i točke 10. i 11. Zakona o računovodstvu ("Službeni list SFRJ", br. 12/89, 35/89, 42/90 i 61/90) i članka 1. i 7. Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti financija koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni ("Narodne novine", br. 53/91) Republički zavod za statistiku utvrđuje

KOEFICIJENTE

porasta cijena i koeficijent porasta troškova života u Republici Hrvatskoj

1. Mjesečni koeficijent porasta cijena industrijskih proizvoda pri proizvođačima u prosincu 1991. godine u odnosu na studeni 1991. godine je 0,193.

2. Koeficijent porasta cijena industrijskih proizvoda pri proizvodačima od početka 1991. do kraja prosinca 1991. je 3,118.

3. Koeficijent prosječnog mjesečnog porasta cijena industrijskih proizvoda pri proizvođačima od početka 1991. do kraja prosinca 1991. je 0,127.

4. Koeficijent porasta cijena industrijskih proizvoda pri proizvodačima u prosincu 1991. u odnosu na isti mjesec prethodne godine je 3,118.

5. .Mjesečni koeficijent porasta cijena na malo u prosincu 1991. u odnosu na studeni 1991. je 0,176.

6. Koeficijent porasta cijena na malo od početka 1991. do kraja prosinca 1991. je 2,498.

7. Koeficijent prosječnog porasta cijena na malo od početka 1991. do kraja prosinca 1991. je 0,112.

8. Koeficijent porasta cijena na malo u prosincu 1991. u odnosu na isti mjesec prethodne godine je 2,498.

9. Koeficijent porasta prosjeka troškova života u Republici Hrvatskoj za razdoblje od početka 1991. do kraja prosinca 1991. u odnosu na prosjek troškova života u Republici Hrvatskoj u 1990. je 1,242.

Klasa: 957-04/91-01 / 152

Urbroj:555-05-03-91-01/145

Zagreb, 2. siječnja 1992.

Direktor Republičkog zavoda za statistiku

dr. Jakov Gelo, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


PREGLED KOEFICIJENATA PORASTA CIJENA I KOEFICIJENATA TROŠKOVA ŽIVOTA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 1991. GODINI

* Redni broj Koeficijenta označava vrstu Koeficiienta koji je objavljen u mjesečnom pregledu (za studeni i za prosinac 1991.) pod tim rednim brojem.


__________________________________________________________________________________
Mjesec
    I.   II.   III.  IV.   V.   VI.   VII.  VIII.  IX.   X.   XI.   XII.
Koeficijent*
__________________________________________________________________________________
1.   0,049  0,103  0,038  0,061  0,209  0,067  0,067  0,158  0,122  0,232  0,230  0,193
2.   0,049  0,157  0,201  0,274  0,540  0,643  0,753  1,030  1,278  1,807  2,452  3,118
3.   0,049  0,076  0,063  0,063  0,092  0,088  0,085  0,094  0,097  0,111  0,121  0,127
4.   0,463  0,569  0,572  0,667  0,993  1,121  1,226  1,564  1,721  1,989  2,513  3,118
5.   0,049  0,084  0,041  0,053  0,121  0,084  0,063  0,083  0,097  0,240  0,253  0,176
6.   0,049  0,138  0,185  0,248  0,399  0,516  0,612  0,745  0,915  1,375  1,976  2,498
7.   0,049  0,067  0,058  0,057  0,070  0,072  0,071  0,072  0,075  0,092  0,106  0,112
8.   0,746  0,625  0,607  0,634  0,810  0,958  1,012  1,117  1,194  1,561  2,104  2,498
9.   0,335  0,401  0,440  0,480  0,545  0,598  0,655  0,708  0,780  0,887  1,055  1,242
__________________________________________________________________________________