Zakoni i propisi - Pravni savjeti 73A 31.12.1991 Naredba o uplatnim računima prihoda za financiranje javnih potreba, načinu njihova uplaćivanja i izvješćivanju korisnika o tim prihodima
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO FINANCIJA

Na temelju članka 50. stavka 2. Zakona o Službi društvenog knjigovodstva Hrvatske ("Narodne novine" broj, 53/91), ministar financija izdaje

NAREDBU

o uplatnim računima prihoda za financiranje javnih potreba, načinu njihova uplaćivanja i izvješćivanju korisnika o tim prihodima

Ovom se Naredbom propisuju računi kod Službe društvenog knjigovodstva Hrvatske na koje će se uplaćivati javni prihodi za financiranje javnih potreba, način uplaćivanja tih prihoda te način izvješćivanja korisnika tih prihoda.

Javnim prihodima, u smislu ove Naredbe, smatraju se prihodi koji se ostvaruju po zakonima ili drugim propisima.

II.

PRIHODI REPUBLIČKOG PRORAČUNA I JAVNIH PODUZEĆA KOJI SE UPLAĆUJU NA RAČUNE U SLUŽBI DRUŠTVENOG KNJIGOVODSTVA HRVATSKE OTVORENE U PODRUŽNICI ZAGREB

PRIHODI REPUBLIČKOG PRORAČUNA

1. Porez na promet proizvoda i usluga

1. Porez na promet proizvoda uplaćuje se na račune broj :

1) 30100-840-000-20103 porez na promet proizvoda za proizvode iz tarifnog broja 1;

2) 30100-840-000-21051 porez na promet naftnih derivata (tarifni broj 2),

3) 30100-840-000-21116 porez na promet prerađevina od duhana (tarifni broj 3. točke 1, 2, 3 i 4),

4) 30100-840-000-21137 porez na promet proizvoda od duhana (tarifni broj 3. točka 5),

5) 30100-840-000-21207 porez na promet alkoholnih pića, osvježavajućih gaziranih i umjetnih bezalkoholnih pića,mineralnih i gaziranih voda i alkohola etanola (tarifni broj 4),

6) 30100-840-000-20605 porez na promet proizvoda iz tarifnog broja 6,

7) 30100-840-000-20215 porez na promet proizvoda iz tarifnog broja 7. (točke 1, 2, 3, 4. i 5),

8) 30100-840-000-20220 porez na promet kave (tarifni broj 7. točka 6),

9) 30100-840-000-20007 porez na promet proizvoda iz tarifnog broja 8. točke 1,

10) 30100-840-000-20012 porez na promet reprodukcijskog materijala (tarifni broj 8. točka 2).

2. Porez na promet usluga uplaćuje se na račune broj:

1)30100-840-000-22300 porez na promet usluga (tarifni broj 1),

2) 30100-840-000-22293 porez na promet od igara na sreću (tarifni broj 2),

3) 30100-840-000-2073 porez na promet usluga prometa robe na veliko i vanjskotrgovinskih usluga (tarifni broj 3),

4) 30100-840-000-2159 porez na promet usluga iz tarifnog broja 4,

5) 30100-840-000-21511 porez na promet ugostiteljskih i turističkih usluga (tarifni broj 5).

2.Takse

3.Takse se uplaćuju na račune broj:

1) 30100-840-000-3109 carinske takse u gotovu novcu od pravnih osoba iz privrede,

2) 30100-840-000-3114 carinske takse u gotovu novcu od pravnih osoba izvan privrede,

3) 30100-840-000-3135 carinske takse u gotovu novcu od građana i građanskih pravnih osoba,

4) 30100-840-000-3149 konzularne takse.

3. Carina i posebne uvozne pristojbe

4. Carina, posebne uvozne pristojbe i ležarina uplaćuju se u korist individualne partije evidentnog računa broj 845 nadležne carinarnice, odnosno Carinske uprave Republike Hrvatske. Prihode uplaćene po tim osnovama carinarnice, odnosno Carinska uprava Republike Hrvatske raspoređuje na račune broj:

1) 30100-840-000-4106 carina iz privrede,

2) 30100-840-000-4111 carina izvan privrede,

3)30100-840-000-4127 carina od građana i građanskih pravnih osoba,

4) 30100-840-000-4202 posebne takse na uvezenu robu iz privrede,

5) 30100-840-000-4356 posebne takse na uvezenu robu izvan privrede,

6) 30100-840-000-4244 posebne takse na uvezenu robu od građana i građanskih pravnih osoba,

7) 30100-840-000-4309 posebna pristojba pri uvozu poljoprivrednih prehrambenih proizvoda,

8) 30100-840-000-4314 posebna pristojba za izravnavanje poreznog opterećenja,

9) 30100-840-000-4335 posebna pristojba za carinsko evidentiranje,

10) 30100-840-000-4340 ležarina za robu smještenu u carinskim skladištima i stovarištima.

4. Novčane kazne

5. Novčane kazne uplaćuju se na račune broj:

1)30100-840-000-5103 novčane kazne za carinske prekršaje i novčana sredstva dobivena od prodane robe po prekršajima,

2)30100-840-000-5007 novčane kazne za prekršaje koje pripadaju Republici naplaćene od pravnih osoba,

3)30100-840-000-5012 novčane kazne za prekršaje koje pripadaju Republici naplaćene od građana i građanskih pravnih osoba.

5. Prihodi organa uprave i ostali prihodi

6. Prihodi organa uprave i ostali prihodi uplaćuju se na račune broj :

1) 30100-840-000-6116 prihodi republičkih organa uprave i organizacija,

2) 30100-840-000-62179 ostali republički prihodi - naknada koja se plaća pri izdavanju dugoročnih vrijednosnih papira,

3)30100-840-000-621110 oduzeta dinarska sredstva po posebnim propisima,

4)30100-840-000-821217 ostali republički prihodi - dio sredstava ostvaren od igara na sreću od interesa za Republiku,

5) 30100-840-000-621222 ostali republički prihodi - naknada za korištenje naftne luke i naftovoda,

6)30100-840-000-621238 ostali republički prihodi - taksa za izdane dozvole za prijelaz državne granice,

7)30100-840-000-621243 ostali republički prihodi - takse koje se plaćaju za jednokratno organiziranje prigodne lutrije, robno-novčane lutrije, tombole ili klađenja te za otvaranje automat-klubova i igračnica.

PRIHODI DRUŠTVENIH FONDOVA

1. Prihodi Fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja

7. Prihodi Fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja uplaćuju se na račun:

1)30100-843-000-1809 doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje građana koji samostalno obavljaju djelatnost fakultativno osiguranje.

PRIHODI JAVNIH PODUZEĆA

Prihodi Javnog vodoprivrednog poduzeća "Hrvatska vodoprivreda"

8. Prihodi Javnog vodoprivrednog poduzeća "Hrvatska vodoprivreda" uplaćuju se na račune broj:

1) 30100-842-000-2229 naknada za korištenje voda,

2) 30100-842-000-2234 naknada za zaštitu voda,

3) 30100-842-000-2255 naknada za vađenje pijeska, šljunka i kamena.

2. Prihodi Javnog poduzeća "Hrvatske ceste"

9. Prihodi Javnog poduzeća "Hrvatske ceste" uplaćuju se na račune broj:

1) 30100-842-000-320 godišnja naknada za upotrebu cesta što je na cestovna motorna i priključna vozila plaća privreda,

2) 30100-842-000-336 -godišnja naknada za upotrebu cesta što je na cestovna motorna i priključna vozila plaća izvan privreda,

3) 30100-842-000-341 godišnja naknada za upotrebu cesta što je na cestovna motorna i priključna vozila plaćaju građani i građansko pravne osobe,

4) 30100-842-000-292 naknada za ceste na inozemna cestovna motorna i priključna vozila,

5) 30100-842-000-399 naknada za ceste sadržana u maloprodajnoj cijeni benzina,

6) 30100-842-000-3915 naknada za ceste sadržana u maloprodajnoj cijeni plinskog ulja.

III.

PRIHODI REPUBLIČKOG PRORAČUNA, OPĆINSKIH BUDŽETA, DRUŠTVENIH FONDOVA, FONDOVA, JAVNIH PODUZEĆA I OSTALIH ORGANIZACIJA KOJI SE UPLAĆUJU NA RAČUNE U SLUŽBI DRUŠTVENOG KNJIGOVODSTVA HRVATSKE OTVORENE PO OPĆINAMA

PRIHODI REPUBLIČKOG PRORAČUNA I OPĆINSKIH BUDŽETA

1. Porez na dobit pravnih osoba i iz plaća

10. Porez na dobit uplaćuje se na račune broj

1) 840-1104 porez na dobit iz privrede,

2) 840-1125 porez na dobit izvan privrede,

11. Porez iz plaća uplaćuje se na račune broj :

1) 840-12003 republički porez iz plaća iz privrede,

2) 840-12162 republički porez iz plaća izvan privrede,

3) 840-12024 porez iz neto-plaća iz privrede,

4) 840-12178 porez iz neto-plaća izvan privrede,

5) 840-12045 porez koji plaćaju umirovljenici,

6) 840-14536 porez iz neto-plaća građana koji ostvaruju prihode od autorskih prava, patenata i tehničkih unapređenja,

7) 840-1200 republički porez iz plaća od dopunskog rada i rada dužeg od punog radnog vremena iz privrede,

8) 840-1216 republički porez iz plaća od dopunskog rada i rada dužeg od punog radnog vremena izvan privrede,

9) 840-1237 općinski porez iz plaća iz privrede,

10) 840-1242 općinski porez iz plaća izvan privrede,

11) 840-1450 porez na prihod od autorskih prava, patenata i tehičkih unapređenja.

2. Porezi na naknade za obavljanje usluga

12. Posebni općinski porez na naknade za obavljene usluge uplaćuje se na račun broj:

1) 840-2351 posebni općinski porez na naknade za usluge što ga plaćaju pravne osobe kao porezni obveznici.

3. Takse

13. Administrativne takse uplaćuju se na račune broj:

1)840-3161 republičke administrativne takse u gotovu novcu,

2)840-3091 općinske administrativne takse u gotovu novcu što ih plaćaju pravne osobe,

3)840-3198 općinske administrativne takse u gotovu novcu što ih plaćaju građani i građanske pravne osobe.

14. Komunalne takse uplaćuju se na račune broj:

1) 840-3205 komunalne takse na boravak u turističkim mjestima,

2)840-3210 komunalne takse na tvrtku što ih plaćaju pravne osobe iz privrede,

3) 840-3226 komunalne takse na tvrtku što ih plaćaju pravne osobe izvan privrede,

4) 840-3273 komunalne takse za registraciju motornih vozila što ih plaćaju pravne osobe,

5) 840-3289 komunalne takse za registraciju motornih vozila što ih plaćaju građani i građanske pravne osobe,

6) 840-3247 komunalne takse na ostale predmete taksiranja što ih plaćaju pravne osobe iz privrede,

7) 840-3252 komunalne takse na ostale predmete taksiranja što ih plaćaju pravne osobe izvan privrede.

15. Sudske takse uplaćuju se na račune broj:

1) 840-3338 republičke sudske takse u gotovu novcu što ih plaća privreda,

2) 840-3343 republičke sudske takse u gotovu novcu što ih plaća izvan privreda,

3) 840-33509 republičke sudske takse u gotovu novcu što ih plaćaju građani i građanske pravne osobe,

4) 840-33514 republičke sudske takse u gotovu novcu što ih plaćaju građani i građanske pravne osobe

- prihodi ostvareni prodajom na malo sudskih taksenih maraka jedinstvene misije

4. Prihodi po posebnim propisima

16. Novčane kazne uplaćuju se na račune broj:

1) 840-5119 novčane kazne za privredne prijestupe, koje pripadaju Republici,

2) 840-5028 novčane kazne za prometne prekršaje koje pripadaju Republici, a plaćaju ih pravne osobe,

3) 840-5033 novčane kazne za prometne prekršaje koje pripadaju Republici, a plaćaju ih građani i građanske pravne osobe,

4) 840-50204 novčane kazne za prometne prekršaje koje pripadaju Republici, a plaćaju ih pravne osobe po rješenjima gradskih sudaca za prekršaje,

5) 840-50225 novčane kazne za prometne prekršaje koje pripadaju Republici, a plaćaju ih pravne osobe po rješenjima gradske policije,

6) 840-50230 novčane kazne za prometne prekršaje koje pripadaju Republici, a od pravnih osoba naplaćuju ih organi gradske policije na licu mjesta,

7) 840-50246 novčane kazne za prometne prekršaje koje pripadaju Republici, a od pravnih osoba naplaćuje ih MUP,

8) 840-50300 novčane kazne za prometne prekršaje koje pripadaju Republici, naplaćene od građana i građanskih pravnih osoba po rješenjima gradskih sudaca za prekršaje,

9) 840-50316 novčane kazne za prometne prekršaje koje pripadaju Republici, što ih od građana i građanskih pravnih osoba naplaćuje gradska policija,

10) 840-50321 novčane kazne za prometne prekršaje koje pripadaju Republici, što ih od građana i građanskih pravnih osoba naplaćuje gradska policija na licu mjesta,

11) 840-50337 novčane kazne za prometne prekršaje koje pripadaju Republici, što ih od građana i građanskih pravnih osoba naplaćuju organi MUP-a,

12) 840-51815 ostale novčane kazne koje pripadaju općini, a naplaćuju se po rješenjima gradskih sudaca za prekršaje,

13) 840-51820 ostale novčane kazne koje pripadaju općini,

14) 840-5150 novčane kazne za krivična dijela koje pripadaju Republici,

15) 840-5166 novčane kazne za prekršaje što ih izriču republički organi uprave,

16) 840-5171 novčane kazne za prekršaje što ih izriču općinski organi uprave,

17) 840-5187 ostale novčane kazne što pripadaju općini.

Na račune pod 4) do 13) iz ove točke uplaćuju se novčane kazne za prometne prekršaje na području Grada Zagreba i ostale novčane kazne naplaćene na području Grada Zagreba.

5.Prihodi organa uprave i ostali prihodi

17. Prihodi organa uprave i ostali prihodi uplaćuju se na račune broj :

1) 840-6121 prihodi općinskih organa uprave,

2) 840-6212 ostali republički prihodi,

3)840-62163 ostali republički prihodi - dio kreditnih fondova i osnivačkih uloga banaka,

4) 840-62184 ostali republički prihodi - oduzet,a imovinska korist i sredstva dobivena prodajom oduzetih predmeta u krivičnom,privredno-kaznenom i prekršajnom postupku,

5) 840-61012 prihodi organa uprave za kontrolu letenja od naknade za prelijetanje zrakoplova,

6) 840-621259 ostali republički prihodi,naknada za eksploataciju mineralnih sirovina od pravnih osoba,

7) 840-6212640 stali republički prihodi,naknada za eksploataciju mineralnih sirovina od fizičkih osoba,

8) 840-62212 ostali općinski prihodi,

9) 840-62275 ostali općinski prihodi - posebna taksa na automate za igre na sreću i zabavne igre, što ih plaćaju pravne osobe,

10) 840-62280 ostali općinski prihodi - naknada za korištenje prostora elektrana,

11) 840-62116 ukinuti prihodi republičkog proračuna,

12) 840-62121 ukinuti prihodi općinskih budžeta.

PRIHODI DRUŠTVENIH FONDOVA

1.Prihodi Fonda za zdravstveno osiguranje i zdravstvo

18.Doprinos za zdravstveno osiguranje i zdravstvo uplaću je se na račune broj:

1) 843-37 doprinos iz bruto-plaća i na bruto-plaće iz privrede,

2) 843-42 doprinos iz bruto-plaća i na bruto-plaće izvan privrede,

3) 843-63 doprinos za zdravstveno osiguranje i zdravstvo što ga plaćaju fizičke osobe koje samostalno obavljaju privrednu djelatnost,

4) 843-79 doprinos za zdravstveno osiguranje i zdravstvo što ga plaćaju fizičke osobe koje samostalno obavljaju izvan privrednu djelatnost,

5) 843-84 doprinos za zdravstveno osiguranje i zdravstvo radnika zaposlenih kod fizičkih osoba,

6) 843-107 doprinos za zdravstveno osiguranje koje plaća Zavod za zapošljavanje za nezaposlene osobe.

7) 843-1905 doprinos za zdravstveno osiguranje i zdravstvo koje plaćaju zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja;

2.Prihodi Fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja

18.Doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje uplaćuje se na račune broj:

1) 843-149 doprinos iz bruto-plaća i na bruto-plaće radnika za mirovinsko i invalidsko osiguranje iz privrede,

2) 843-154 doprinos iz bruto-plaća i na bruto-plaće radnika za mirovinsko t invalidsko osiguranje izvan privrede.

3) 843-14905 doprinos na plaće radnika za mirovinsho i invalidsko osiguranje koji rade na radnim mjestima na kojima se staž priznaje u povećanom trajanju iz privrede,

4) 843-15400 doprinos na plaće radnika za mirovinsko i invalidsko osiguranje koji rade na radnim mjestima na kojima se staž priznaje u povećanom trajanju izvan privrede,

5) 843-1968 doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje što ga plaćaju osiguranici za produženo osiguranje,

6) 843-14926 doprinos za osiguranje radnika, učenika i studenata koji obavljaju privremene i povremene poslove,

7) 843-112 doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje koji plača Zavod za zapošljavanje za n zaposlene osobe.

3. Sredstva doplatka za djecu

20. Doprinos za doplatak za djecu uplaćuje se na račune broj :

1) 843-271 doprinos iz plaća radnika za doplatak za djecu iz privrede.

2) 843-287 doprinos iz plaš radnika za doplatak za djecu izvan privrede,

3) 843-8173 doprinos za doplatak za djecu koji plaća Zavod za zapošljavanfe za nezaposlene osobe.

4. Prihodi Zavoda za zapošljavanje

21. Doprinos za zapošljavanje uplaćuje se na račune broj:

1) 843-768 doprinos iz plaća radnika za zapošljavanje iz privrede,

2) 843-773 doprinos iz plaća radnika za zapošljavanje izvan privrede,

3) 843-7683 sredstva solidarnosti za poticanje zapošljavanja iz privrede,

4) 843-7732 sredstva solidarnosti za poticanje zapošljavanja izvan privrede.

5. Prihodi drugih fondova iz oblasti društvenih djelatnosti

22. Doprinos za zdravstveno, mirovfnsko i invalidsko osiguranje samostalnih umjetnika uplaćuje se na račun broj:

1) 843-1739 doprinos od autorskih prava e zdravstveno, mtrovtnsko i invalidsho osiguranje samostalnih umjetnika.

PRIHODI FONDOVA, JAVNIH PODUZEĆA I OSTALIH ORGANIZACIJA GOSPODARSTVENOG ZNAČAJA

1. Prihodi fondova u stambenom i komunalnom gospodarstvu

23. Prihodi fondova u stambenom gospodarstvu uplaćuju se na račune broj:

1) 842-1840 doprinos na plaće za subvencioniranje stanarine i podstanarine iz privrede,

2) 842-1856 doprinos na plaće za subvencioniranje stanarine i podstanarine izvan privrede,

3) 842-1861 doprinos na plaće za subvencioniranje stanarine i podstanarine radnika zaposlenih kod fizičkih osoba, građanskih pravnih osoba i fizičkih osoba koje samostalno obavljaju djelatnost.

24. Prihodi fondova u komunalnom gospodarstvu uplaćuju se na račune broj:

1) 842-406 naknada za ustupanje i korištenje građevinskog zemljišta,

2) 842-42 ostali prihodi fondova u komunalnom gospodarstvu.

2. Prihodi javnih vodoprivrednih poduzeća

25. Prihodi javnih vodoprivrednih poduzeća uplaćuju se na račune broj :

1) 842-1562 vodoprivredni doprinos,

2) 842-2260 vodoprivredna naknada koju plaćaju vlasnici odnosno korisnici zemljišta i drugih nekretnina na slivnom području.

3. Prihodi Javnog poduzeća za ceste

26. Prihodi Javnog poduzeća za ceste uplaćuju se na račune broj :

1) 842-357 naknada za upotrebu cesta što se plaća na traktore i njihova priključna vozila,

2) 842-19s ostali prihodi Javnog poduzeća za ceste.

4. Prihodi mjesnog samodoprinosa

27. Prihodi mjesnog samodoprinosa uplaćuju se na račun broj :

1) 842-822 prihodi mjesnih zajednica - mjesni samodoprinos.

Na zahtjev općinskog organa uprave, u okviru ovog računa otvorit će se toliko podračuna koliko ima uvedenih mjesnih samodoprinosa.

5. Prihodi ostalih fondova i organizacija

28. Prihodi ostalih fondova i organizacija uplaćuju se na račune broj :

1) 840-16 zajam za financiranje obnove i popravak infrastrukturnih objekata u gospodarstvu i društvenim djelatnostima,

2) 842-58 sredstva izdvojena za Republički fond zajedničkih rezervi,

3) 842-6319 sredstva izdvojena za regionalni fond zajedničkih rezervi,

4) 842-6324 sredstva izdvojena za općinski fond zajedničkih rezervi,

5) 842-7683 sredstva solidarnosti ostvarena u Tjednu solidarnosti plaćanjem markica solidarnosti,

6) 842-107 dio premije za osiguranje od požara,

7) 842-523093 komorski doprinos,

8) 842-271 članarina turističkim zajednicama što je plaćaju pravne osobe.

Na zahtjev nadležnog organa, u okviru računa pod 8) ove točke otvorit će se toliko podračuna koliko ima turističkih mjesta.

PRIHODI KOJE NAPLAĆUJE OPGINSKA UPRAVA PRIHODA

1. Prihodi koje razrezuje općinska uprava prihoda u godišnjem iznosu uplaćuju se na prolazni račun 846-16. Prihodi uplaćeni u korist prolenog računa 846-16 raspoređuju se:

29. Budžetski prihodi na račune broj:

1) 840-1312 porez na prihod od poljoprivredne djelatnosti razrezan od katastarskog prihoda,

2) 840-1130 porez na dobit u paušalnom iznosu,

3) 840-11310 porez iz neto-plaća građana koji porez na dobit plaćaju u godišnjem paušalnom iznosu,

4) 840-14146 porez od samostalnog obavljanja djelatnosti razrezan u paušalnom iznosu - dug iz 1990,

5) 840-25115 porez na prihod od imovine,

6) 840-25141 porez na zgrade,

7) 840-23110 posebni općinski porez na naknade za usluge iz zanatskih djelatnosti,

8) 840-23126 posebni općinski porez na naknade za usluge iz drugih privrednih djelatnosti,

9) 840-3231 komunalne takse na tvrtku po rješenju poreznog organa,

10) 840-3268 komunalne takse za ostale predmete taksiranja,

11) 840-321217 ukinuti prihodi - prihodi općinskog budžeta,

12) 840-621168 ukinuti prihodi - prihodi republičkog proračuna,

13) 840-6280 naplaćeni troškovi prisilne naplate,

14) 840-6296ostali općinski prihodi.

30. Prihodi javnih poduzeća, fondova i ostalih organizacija gospodarstvenog značaja na račune broj:

1) 842-469 naknada za vodoprivredu od poljoprivrednika,

2)842-4538 vodoprivredni doprinos od obveznika koji porez plaćaju u paušalnom iznosu,

3) 842-523046 doprinos za šume od šuma i šumskog zemljišta obračunat od katastarskog prihoda šuma,

4) 842-523067 doprinos za skloništa,

5) 842-52352 komorski doprinos,

6) 842-929 samodoprinos od poljoprivrednika,

7) 842-934 samodoprinos od ostalih obveznika,

8) 842-287 članarina turističkoj zajednici od obveznika koji porez na dobit plaćaju u paušalnom iznosu.

Na zahtjev nadležnog organa, u okviru računa pod 6), 7) i 8) ove točke otvorit će se toliko podračuna koliko ima uvedenih mjesnih samodoprinosa, odnosno turističkih mjesta.

31. Prihodi društvenih fondova na račune broj :

1)843-8516 doprinos za zdravstveno osiguranje poljoprivrednika od katastarskog prihoda,

2) 843-8542 doprinos za zdravstveno osiguranje poljoprivrednika po osiguraniku - dug iz 1990,

3) 843-89001 doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika od katastarskog prihoda,

4) 843-89017 doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika od ušluga obavljenim poljoprivrednim strojevima, oruđima i motornim vozilima;

5) 843-89022 doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika od sporednih djelatnosti u poljoprivredi.

2. Prihodi koje općinska uprava društvenih prihoda ne razrezuje redovno uplaćuju se na prolazni račun 846-21. Prilozi uplaćeni u korist prolaznog računa 846-21 raspoređuju se:

32. Budžetski prihodi na račune broj:

1) 840-1307 porez na prihod od poljoprivredne djelatnosti razrezan od katastra,

2) 840-1130 porez na dobit u paušalnom iznosu - mjesečni rokovi,

3) 840-11053 porez na dobit prema ostvarenoj dobiti dug iz 1991,

4) 840-11069 porez na dobit prema ostvarenoj dobiti,

5) 840-141468 porez od samostalnog obavljanja djelatnosti - prema ostvarenom osobnom dohotku dug iz 1990.

6) 840-1258 općinski porez iz plaća radnika,

7) 840-12211 republički porez iz plaća radnika,

8) 840-12227 porez iz neto plaća radnika zaposlenih kod fizičkih osoba i od fizičkih osoba,

9) 840-14520 porez na prihod od autorskih prava, patenata i tehničkih unapređenja,

10) 840-20124 porez na promet proizvoda (tar. br. 1)

11) 840-20119 porez na promet proizvoda (tar. br.1) - dug iz 1991. godine,

12) 840-21067 porez na promet naftnih derivata (tar. br. 2),

13)840-21142 porez na promet prerađevina od duhana (tar. br. 3. točke t, 2, 3. i 4),

14)840-21158 porez na promet prerađevina od duhana (tar. br. 3. točka 5),

15) 840-21212 porez na promet alkoholnih i bezalkoholnih pića i alkohola etanola (tar. br. 4),

16) 840-21805 porez na promet osobnih automobila za uplatioce pravne osobe,

17) 840-21901 porez na promet osobnih automobila za uplatioce građane,

18) 840-20610 porez na promet proizvoda iz tarifnog broja 6,

19) 840-20236 porez na promet proizvoda iz tarifnog broja 7. točke 1, 2, 3, 4. i 5,

20) 840-20241 porez na promet kave (tar. br. 7. točka 6),

21) 840-20028 porez na promet proizvoda iz tarifnog broja 8. točka 1,

22) 840-20033 porez na promet reprodukcijskog materijala (tar. br. e. točka 2),

23) 840-22316 porez na promet usluga (tar. br. 1),

24) 840-222933 porez na promet od igara na sreću,

25) 840-20738 porez na promet usluga prometa robe na veliko i vanjskotrgovinskih usluga (tarifni broj 3),

26) 840-21595 porez na promet usluga iz tarifnog broja 4,

27) 840-215115 porez na promet ugostiteljskih i turističkih usluga (tarifni broj 5),

28) 840-2367 posebni općinski porez na naknade za usluge,

29) 840-23719 posebni općinski porez na naknade za povremeno obavljene usluge, .

30) 840-2416 porez na promet nekretnina i prava, - do rujna 1991,

31) 840-24118 porez na promet nekretnina i prava,

32) 840-2528 porez na dobitke od igara na sreću,

33) 840-2533 porez na nasljedstva i darove,

34) 840-2603 porez iz ukupnog prihoda građana,

35) 840-31986 općinske administrativne takse od građana, naplaćene po zahtjevu drugih organa,

36) 840-32020 komunalne takse,

37) 840-32015 komunalne takse za boravak u turističkim mjestima, prema razrezu poreznog organa,

38) 840-3231 komunalne takse na tvrtku po rješenju poreznog organa,

39) 840-3268 komunalne takse za ostale predmete taksiranja,

40) 840-33535 republičke sudske takse naplaćene po zahtjevu suda,

41) 840-5171 novčane kazae koje izriču porezni organi,

42) 840-62137 republičke takse uvedene posebnim propisima za isticanje tvrtke, korištenje poslovnog prostora i građevinskog zemljišta u poslo ne svrhe,

43) 840-62142 republičke takse uvedene posebnim propisima za zgrade i građevinsko zemljište,

44) 840-62121 ukinuti prihodi - prihodi općinskih budžeta,

45) 840-621t6 ukinuti prihodt - prihodi republičkog proračuna, ;

46) 840-62249 troškovi prekršajnog postupka,

47) 840-62254 imovinska korist oduzeta po propisima o neposrednim porezima,

48) 840-6280 naplaćeni troškovi prisilne naplate.

33. Prihodi javnih poduzeća, fondova i ostalih organizacija privrednog značaja na račune broj:

1) 842-21 zajam za financiranje obnove i popravak objekata u gospodarstvu i društvenim djelatnostima,

2) 842-453 vodoprivredni doprinos od obveznika koji porez na dobit plaćaju prema ostvarenoj dobiti,

3) 842-39929 naknada za ćeste sadržana u maloprodajnoj cijeni benzina i plinskog ulja,

4) 842-822 mjesni samodoprinos,

5) 842-432 članarina turištičkoj zajednici od obveznika koji porez na dobit plaćaju prema ostvarenoj dobiti.

Na zahtjev nadležnog organa, u okviru računa pod 4) i 5) ove točke otvorit će se toliko podračuna koliko ima uvedenih mjesnih samodoprinosa, odnosno turističkih mjesta.

34. Prihodi društvenih fondova na račune broj:

1) 843-5818 doprinos za zdravstveno osiguranje od poljoprivrednika razrezan po osiguraniku,

2) 843-5834 doprinos za zdravstveno osiguranje od naknade za zemlju danu u zakup,

3) 843-63 doprinos za zdravstveno osiguranje u privrednim djelatnostima - zaostale uplate,

4) 843-79 doprinos za zdravstveno osiguranje u izvan privrednim djelatnostima - zaostale uplate,

5) 843-17559 doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika od katastarskog prihoda,

6) 843-17501 doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika od mjesečne osnovice,

7) 843-17564 doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika od usluga obavljenih poljoprivrednih strojevima, oruđem i motorniin vozilima,

8) 843-17585 doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje od sporednih djelatnosti u poljoprivredi,

9) 843-180 doprfnos za mirovinsko i invalidsko osiguranje od fizičkih osoba - privredne djelatnosti,

10) 843-196 doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje od fizičkih osoba - izvan privredne djelatnosti,

11 ) 843-203 doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje iz plaća radnika,

12) 843-292 doprinos za doplatak na djecu iz plaća radnika i fizičkih osoba,

13) 843-789 doprinos za zapošljavanje iz plaća radnika i od fizičkih osoba za djelatnost zapošljavanja,

14) 843-7891 sredstva solidarnosti za poticanje zapošljavanja iz plaća.

3. Prihodi koji se obračunavaju "po odbitku" uplaćuju se na prolazni račun 846-37. Prihodi uplaćeni na račun 84B-37 raspoređuju se:

35. Prihodi republičkog proračuna i općinskih budžeta na račune broj :

1) 840-11305 porez na dobit obračunat kao "porez po odbitku",

2) 840-11326 porez iz neto-plaća građana koji porez na dobit plaćaju "po odbitku",

3) 840-1419 porez iz plaća od samostalnog obavljanja djelatnosti tz privrede - dug,

4) 840-1445 porez iz plaća od samostalnog obavljanja djelatnosti izvan privrede - dug,

5) 840-14520 porez na prIhod od autorskih prava, patenata i tehničkih unapredenja,

6) 840-2528 porez na dobitke od igara na sreću,

7) 840-222933 osnovni porez na promet od igara na sreću,

8) 840-23724 porez na promet po odbitku,

9) 840-32020 komunalne takse za boravak u turističkim mjestima (kad obveznik boravi u prostorijama ili na zemljištu koji su u privatnom vlasništvu),

10) 840-2507 porez na prihod od imovine koji se plaća "po odbitku",

11) 840-62121 ukinuti prihodi - prihodi općinskih budže

12) 840-62116 ukinuti prihodi - prihodi republičkog proračuna.

36. Prihodi drjlštvenih fondova na račun broj:

1) 843-17590 doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika - iz prihoda osiguranika od sporednih djelatnosti u poljoprivredi.

37. Služba društvenog knjigovodstva, na temelju specifikacija i virmanskih naloga, što ih izda općinski organ uprave nadležan za poslove prihoda, mora preknjižavanje uplata s prolaznih računa 846-16, 846-21 i 846-37 obavljati svakog 5, 15, 22. i 27-og dana u mjesecu.

Općinski organ uprave nadležan za poslove prihoda dužan je specifikacije i virmanske naloge dostaviti nadležnoj podružnici Službe društvenog knjigovodstva jedan dan prije navedenih rokova, a kada se obavlja preraspodjela uplaćenih prihoda, dva dana prije navedenih rokova. 38. Obrazac specifikacije utvrđuje Ministarstvo financija u

suradnji sa Službom društvenog knjigovodstva Hrvatske.

V.

ZAJEDNIČKE ODREDBE

39. Obveznici poreza i doprinosa i uplatioci drugih prihoda koji prihode uplaćuju na račune predviđene ovom Naredbom, pri uplati na te račune, moraju na naloge za uplatu napisati broj nadležne organizacijske jedinice Službe društvenog knjigovodstva, broj osnovnog računa,iz plana računa Službe društvenog knjigovodstva, brojčanu oznaku određene općine i broj uplatnog računa predviđenog ovom Naredbom. Na primjer 30100-840-114-12003, gdje je:

30100 - broj organizacijske jedinice Službe, 840 - osnovni račun u planu računa Službe. 114 - brojčana oznaka općine (u ovom slučaju Grad Zagreb),

12003 - republički porez iz plaća iz privrede. Radi pravilne ispostave naloga za uplatu prihoda, uz ovu je Naredbu tiskan Popis općina s oznakama i brojem nadležnih organizacijskih jedinica Službe društvenog knjigovodstva, koji je sastavrii dio ove Naredbe.

40. Obveznici uplate poreza i doprinosa, uplaćuju poreze i doprinose republičkom proračunu i društvenim fondovima, kojima ti porezi i doprinosi pripadaju, jednim nalogom, u zbrojnim stopama, na ove prolazne račune broj :

1) 844-8009 republički porez i doprinosi iz plaća radnika koji se obračunavaju u zbrojnoj stopi iz privrede,

2) 844-8014 republički porez i doprinosi iz plaća radnika koji se obračunavaju u zbrojnoj stopi izvan privrede,

3) 844-8035 doprinosi iz plaća radnika koji se obračunavaju u zbrojnoj stopi kada se sredstva osiguravaju u republičkom proračunu i općinskim budžetima

Na račune iz ove točke uplaćuju se republički porez i doprinosi jednim nalogom pomoću zbrojnih stopa ako su osigurani ovi uvjeti:

- da su propisi i odluke objavljeni u "Narodnim novinama",

- da je nadležni organ Republike utvrdio poreze i doprinose iz plaća i na plaće koji će se uplaćivatl pomoću zbrojnih stopa na prolazne račune i zbrojne stope pomoću kojih će se manjim brojem naloga uplaćivati obveze po osnovi poreza i doprinosa.

U jednoj zbrojnoj stopi mogu biti sadržani porezi i doprinosi ako se obračunavaju od iste osnovice i ako su stope proporcionalne.

Ako su pojedini obveznici za uplatu poreza i doprinosa propisima i odlukama oslobođeni od pojedinih vrsta poreza i doprinosa, obvezne poreze i doprinose moraju uplaćivati pojedinačnim nalozima izravno na račune iz ove Naredbe.

Porezi i doprinosi uplaćuju se pomoću zbrojnih stopa na prolazne račune što se otvaraju kod nadležne Službe društvenog knjigovodstva kod koje se vodi žiro-račun općine.

Poreze i doprinose uplaćene pomoću zbrojnih stopa na prolazne račune nadležna Služba društvenog knjigovodstva, prema strukturi udjela individualnih stopa u zbrojnoj stopi, raspoređuje u korist računa propisanih ovom Naredbom. Ako se izmijeni zbrojna stopa, sredstva s prolaznih računa raspoređuju se prema strukturi udjela individualnih stopa u novoj izmijenjenoj zbrojnoj stopi od dana njezine primjene.

Ako se porezi i doprinosi uplaćuju pomoću zbrojnih stopa na prolazne račune, obveznik uplate poreza i doprinosa moraju u nalogu za uplatu, u svrsi doznake napisati osnovicu za obračun poreza i doprinosa, zbrojnu stopu i razdoblje na koje se odnosi uplata.

41. Obveznici uplate poreza, doprinosa, taksa i drugih prihoda iz ove Naredbe (osim poreza na promet proizvoda i usluga, carinskih taksi u gotovu novcu konzularnih taksi, carine i carinskih pristojbi, novčanih kazni za carinske prekršaje, novčanih kazni za prekršaje koje pripadaju Republici, prihoda republičkih organa uprave i organizacija, naknade koja se plaća pri izdavanju dugoročnih vrijednosnih papira, oduzetih dinarskih sredstava po posebnim propisima, dijela sredstava ostvarenih od igara na sreću od interesa za Republiku; naknade za korištenje naftne luke i naftovoda, takse za izdane dozvole za prijelaz državne granice, takse koja se plaća za jednokratno organiziranje lutrije, robno-novčane lutrije, tombole ili klađenja te za otvaranje automat-klubova i igračnica, naknade za korištenje voda, naknade za zaštitu voda, naknade za vađenje pijeska, šljunka i kamena, naknade za javne ceste na cestovna motorna vozila, naknade za ceste na inozemna cestovna motorna i priključna vozila i naknade. za ceste uz maloprodajnu cijenu benzina i plinskog ulja), uplaćuju te prihode u korist pripisanih računa po općinama kod nadležne Službe društvenog knjigovodstva kod koje se vodi žiro-račun općine.

Obveznik plaćanja poreza na promet proizvoda i usluga, carinskih taksi u gotovu novcu, konzularnih taksi, carine i posebne uvozne pristojbe, novčanih kazni za carinske prekršaje, novčanih kazni za prekršaje koje pripadaju Republici, prihoda republičkih organa uprave i organizacija, naknade koja se plaća pri izdavanju vrijednosnih papira, oduzetih dinarskih sređstava po posebnim propisfma, dijela sredstava ostvarenili od igara na sreću od interesa za Republiku, naknade za korištenje naftne luke i naftovoda, takse za izdane dozvole ili prijelaz državne granice, takse koje se plaćaju za jednokratno organiziranje prigodne lutrije, robno-novčane lutrije tombole ili klađenja te za otvaranje automat-klubova i igračnica, naknade za korištenje voda, naknade za zaštitu voda, naknade za vadenje pijeska, šljunka i kamena, naknade za javne ceste na cestovna motorna vozila, naknade za ceste na inozemna cestovna motorna vozila i priključna vozila te naknade za ceste sadrža ne u maloprodajnoj cijeni benzina i plinskog ulja navedene obveze uplaćuje na odgovarajuće uplate računa u podružnici Službe Zagreb s brojem organizacijske jedinice Službe 31000 i brojčanom oznakom općine "000".

Nadležna Služba društvenog knjigovodstva osigurat će evidenciju o prihodima iz ove Naredbe po općinama, u skladu s odredbama ove točke.

42. Obveznici uplate poreza na promet motornih vozila uplaćuju porez na promet na račun 846-21 pripadajuće općine.

43. Sredstvima s računa iz ove Naredbe ne može se raspolagati prije njihova prijenosa na žiro-račun proračuna, budžeta, društvenih fondova, fondova, javnih poduzeća i ostalih organizacija.

Sredstva s računa iz ove Naredbe prenosi nadležna organizacijska jedinica Službe društvenog knjigovodstva. Više uplaćeni odnosno pogrešno uplaćeni prihodi virmansklm se nalogom korisnika kojima su više odnosno

pogrešno uplaćeni prihodi usmjereni vraćaju na račune određene ovom Naredbom, odnosno na način odreden zakonom ili drugim propisima donesenim na temelju zakona.

VI.

RASPOREĐIVANJE PRIHODA

44. Prihodi uplaćeni na račune iz ove Naredbe rasporeduju se prema određenim instrumentima (stopama) i ovisno o tome pripadaju li republičkom proračunu, općinskom budžetu, društvenom fondu, fondu, javnom poduzeću ili ostalim organizacijama.

Prihodi republičkog proračuna i društvenih fondova raspoređuju se svakog radnog dana, a prihodi općinskih budžeta i fondova raspoređuju se prema odluci nadležnog organa.

45. Da bi se omogućilo Službi društvenog knjigovodstva da u rokovima iz točke 44. rasporedi prihod od carine i carinskih pristojbi s računa predviđenih ovom Naredbom u korist republičkog proračuna, carinarnice su obvezne svoju individualnu partiju otvorenu unutar evidentnog računa 845 raspoređivati na odgovarajuće račune svakog radnog dana.

46. Nadležna organizacijska jedinica Službe društvenog knjigovodstva obvezna je uvesti evidenciju o izvršenim uplatama i rasporedu prihoda republičkog proračuna, općinskih budžeta, društvenih fondova, fondova, javnih poduzeća i ostalih organizacija za svaki račun otvoren prema ovoj Naredbi.

47. Nadležna organizacijska jedinica Službe društvenog knjigovodstva obvezna je o uplatama i rasporedu prihoda izvještavati nadležne organe u Republici, odnosno općini na Obrascu B-2 Izvještaj o uplati i rasporedu prihoda republičkog proračuna, općinskih budžeta : društvenih fondova, fondova, javnih poduzeća i ostalih organizacija.

Nadležna organizacijska jedinica Službe društvenog knjigovodstva u izvještaju iz stavka 1. ove točke obvezna je na Obrascu B-2 za svaki račun dati ove podatke:

1) za prihode republičkog proračuna i općinskih budžeta o bruto-naplati prihoda i o raspoređenim iznosima prihoda:

- republičkom proračunu,

- budžetu grada;

- općinskim budžetima,

- društvenim fondovima,

- drugim korisnicima,

- te o neraspoređenim iznosima prihoda;

2) za prihode društvenih fondova - o bruto-naplati prihoda i o raspoređenim iznosima prihoda:

- društvenim fondovima Republike,

- društvenim fondovima grada,

- društvenim fondovima opitne,

- drugim korisnicima,

- te o neraspoređenim iznosima prihoda;

3) za prihode fondova, javnih poduzeća, i ostalih organizacija - o bruto-naplati prihoda i raspoređenim iznosima prihoda:

- fondovima, javnim poduzečima i ostalim organlzacijama na razini Republike,

- fondovima, javnim poduzećima i ostalim organizacijama ha razini grada.

- fondovima, javnim poduzećima i ostalim organizacijama na razini općine,

- drugim korisnicima,

- te o neraspoređenim iznosima prihoda.

Služba društvenog knjigovodstva Hrvatske u skladu sa stavkom 2. ove točke, obvezna je podnijeti izvještaj na Obrascu B-2 prilagodenom automatskoj obradi podataka. Izvještaj iz stavka 2. ove točke na Obrascu B-2 nadležna organizacijska jedinića Službe društvenog knjigovodstva obvezna je dostavljati:

- do 3. u mjesecu - nadležnim organima općine za proteklo razdoblje,

- do 7. u mjesecu - nadležnim organima Republike za proteklo razdoblje.

48. Na dan stupanja na snagu ove Naredbe prestaje važiti Naredba o uplaćivanju poreza i doprinosa iz osobnog dohotka odnosno iz prihoda obračunanih primjenom zbrojnih stopa koje vrijede na području općina u kojoj je prebivalište obveznika poreza i doprinosa odnosno njegove porodice ("Narodne novine", br. 45/76) i Naredba o računima za uplatu osnovnog poreza na promet proizvoda i usluga ("Narodne novine", br. 36/91).

49. Ova Naredba stupa na snagu 1. siječnja 1992. godine.

Klasa: 401-03/91-01 /08

Urbroj : 513-07/91 -1

Zagreb, 30. prosinca 1991.

Ministar financija

mr. Jozo Martinović, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


POPIS OPĆINA S OZNAKAMA I BROJEM NADLEŽNIH ORGANIZACIJSKIH JEDINICA SLUŽBE DRUŠTVENOG KNJIGOVODSTVA

_________________________________________________________________
OJ SDK Šifra općine  Naziv općine
_________________________________________________________________
30100      114       Grad Zagreb
30100      020       Dugo Selo
30100      033       Jastrebarsko
30100      109       Zelina
31200      004       Bjelovar
31210      023       Đurdevac
31220      024       Garešnica
31230      094       Vrbovec
31240      041       Križevci
31260      089       Virovitica
31270      012       Daruvar
31280      028       Grubišno Polje
31400      010       Čakovec
31700      018       Dubrovnik
31710      038       Korčula
31710      045       Lastovo
31900      026       Gospić
31900      015       Donji Lapac
31920      027       Gračac
31930      061       Otočac
32100      034       Karlovac
32110      079       Slunj
32120      082       Titova Korenica
32130      092       Vrginmost
32140      091       Vojnić
32150      062       Ozalj
32160      019       Duga Resa
32300      037       Koprivnica
32700      043       Kutina
32710      032       Ivanić-Grad
32720      054       Novska
32730      064       Pakrac
32740      011       Čazma
33200      050       Našice
33210      059       OrahoviCa
33220      067       Podravska Slatina
33230      016       Donji Miholjac
33600      060       Osijek
33630      085       Valpovo
33640      022       Đakovo
33650      001       Beli Manastir
33700      069       Pula
33710      007       Buzet
33720      065       Pazin
33730      068       Poreč
33740      072       Rovinj
33750      044       Labin
33760      006       Buje
33800      071       Rijeka
33800      042       Krk
33800      063       Pag
33800      070       Rab
33800      074       Senj
33800      013       Delnice
33800      008       Crikvenica
33800      048       Cres-Lošinj
33800      058       Opatija
33800      009       Čabar
33800      056       Ogulin
33800      095       Vrbovsko
34100      076       Sisak
34110      021       Dvor
34120      025       Glina
34130      039       Kostajnica
34150      066       Petrinja
34200      077       Sl. Požega
34300      078       Sl. Brod
34310      051       Nova Gradiška
34400      124       Kaštela
34400      125       Solin
34400      126       Split
34401      057       Omiš
34402      083       Trogir
34410      029       Hvar
34420      090       Vis
34430      075       Sinj
34440      047       Makarska
34450      030       Imotski
34460      036       Knin
34470      049       Metković
34480      112       Ploče
34490      093       Vrgorac
34491      005       Brač
34600      081       Šibenik
34610      017       Drniš
34800      086       Varaždin
34810      031       Ivanec
34820      046       Ludbreg
34830      053       Novi Marof
34900      088       Vinkovci
34910      111       Županja
35100      096       Vukovar
35200      097       Zabok
35210      014       Donja Stubica
35220      110       Zlatar-Bistrica
35230      040       Krapina
35240      035       Klanjec
35250      123       Pregrada
35300      107       Zadar
35310      002       Benkovac
35320      003       Biograd na moru
35330      055       Obrovac