Zakoni i propisi - Pravni savjeti 73 31.12.1991 Zaključak
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Sabor Republike Hrvatske na zajedničkoj sjednici svih vijeća Sabora, održanoj dana 28. prosinca 1991. godine, donio je slijedeći

ZAKLJUČAK

1. Sabor Republike Hrvatske prihvaća"Deklaraciju o smjernicama za priznanje novih država u istočnoj Europi i Sovjetskom Savezu" i "Deklaraciju o Jugoslaviji" što ih je 16. prosinca 1991. godine u Bruxellesu usvojilo Ministarsko vijeće Europske zajednice.

2. Sabor Republike Hrvatske u skladu s člankom I Ustavne odluke o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske od 25. lipnja 1991. godine, podržava zahtjev Predsjednika Republike Hrvatske za međunarodno priznanje neovisnosti RepubIike Hrvatske koji je Predsjednik Republike Hrvatske, suglasno Deklaracijama navedenim u točki 1. ovog zaključka dana 19. prosinca 1991. godine podnio Predsjedniku Ministarskog vijeća Europske zajednice.

Klasa: 021-03/91-05/04

Zagreb, 28. prosinca 1991.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.