Zakoni i propisi - Pravni savjeti 73 31.12.1991 Odluka o ustrojstvu domobranstva
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 100. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske i članka 38. stavka 3. Zakona o obrani ("Narodne novine", broj 49/81 i 53/A/91), donosim

ODLUKU

o ustrojstvu domobranstva

I.

Domobranstvo je posebni dio Hrvatske vojske.

II.

Domobranstvo se ustrojava na teritorijalnom načelu sa zadaćama i u ustrojstvu utvrđenom ovom Odlukom i posebnim sklopom.

III.

Domobranstvo čine sve prostorne postrojbe pričuvnog sastava Hrvatske vojske i novoustrojene prostorne postrojbe po teritorijalnom načelu.

IV.

Za potrebe vođenja i zapovijedanja te opsluživanja pričuvnog sastava Domobranstva u općinama se ustrojavaju zapovjedništva postrojbi domobranstva, prema posebnim sklopovima.

V.

Postrojbe i stožeri Domobranstva glede uporabe, vođenja i zapovijedanja potčinjeni su zapovjedništvima operativnih zona i Glavnom stožeru.

VI.

Danom stupanja na snagu ove odluke vojni obveznici pripadnici odreda Narodne zaštite, koji nemaju ratni raspored prevode se u postrojbe Domobranstva.

VII.

Ovlašćuje se ministar obrane da propiše sklopove i mobilizacijski razvoj Domobranstva.

VIII.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Broj : 1250/91

Zagreb, 24. prosinca 1991.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.