Zakoni i propisi - Pravni savjeti 73 31.12.1991 Odluka o imenovanju Komisije za privremeno korištenje stanova
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Temeljem članka 3. stavak 6. Zakona o privremenom korištenju stanova ("Narodne novine., broj 66/91), na prijedlog Ministarstva pravosuđa i uprave. Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 27. prosinca 1991. donijela je sljedeću

ODLUKU

o imenovanju Komisije za privremeno korištenje stanova

I.

U Komisiju za privremeno korištenje stanova koji su u vlasništvu Republike Hrvatske ili na kojima Republika Hrvatska ima pravo raspolaganja i korištenja, osim stanova kojima raspolaže Ministarstvo obrane i Ministarstvo unutarnjih poslova, imenuje se:

1. KREŠIMIR ALERIĆ, direktor Uprave za imovinsko-pravne poslove Ministarstva pravosuđa i uprave, predsjednik komisije

2. MIROSLAV ŠEPAROVIĆ, viši savjetnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave, zamjenik predsjednika komisije

3. EMILIJA RAJIĆ, pomoćnik direktora Agencije za restrukturiranje i razvoj, član komisije

4. MLADEN ZAJEC, viši savjetnik u Agenciji za restrukturiranje i razvoj, zamjenik člana komisije

5. MILJENKO BELER, pomoćnik ministra zaštite okoliša, prostornog uređenja i stambeno-komunalne djelatnosti, član komisije

6. PETAR TOMLJENOVIĆ, savjetnik u Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uredenja i stambeno-komunalne djelatnosti, zamjenik člana komisije.

II.

Sjedište Komisije je u Zagrebu, Savska 41/VI (Ministarstvo pravosuđa i uprave).

III.

Stručne i administrativne poslove za Komisiju, obavIjat će Ministarstvo pravosuda i uprave.

IV.

Ova odluka objavit će se u "Narodnim novinama".

Klasa: 370-01/91-01/26

Urbroj : 50301 15-91-2

Zagreb, 28. prosinca 1991.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r