Zakoni i propisi - Pravni savjeti 73 31.12.1991 Odluka o općoj eskontnoj stopi Narodne banke Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju članka 15. stavka 1., članka 67. stavka 1. točke 9 i u svezi s člankom 90. stavak 3. Uredbe o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine", broj 71/91.), guverner Narodne banke Hrvatske, donio je

ODLUKU

o općoj eskontnoj stopi Narodne banke Hrvatske

I.

Opća eskontna stopa Narodne banke Hrvatske za siječanj 1992. godine iznosi 12,4% mjesečno.

II.

Danom stupanja na snagu ove odluke, prestaje važiti Odluka o eskontnoj stopi Narodne banke Jugoslavije ("Službeni list SFRJ", broj 22/91.).

III.

Ova odluka stupa na snagu idućeg dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1 siječnja 1992. godine.

O.br. 63/91.

Zagreb, 30. prosinca 1991.

Guverner Narodne banke Hrvatske

dr. Ante Čičin-Šain, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.