Zakoni i propisi - Pravni savjeti 73 31.12.1991 Odluka o visini reeskontne kvote za korištenje kredita iz primarne emisije u prvom tromjesečju 1992. godine
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju članka 14., članka 67. stavka 1. točke 8) i članka 90. stavka 3. Uredbe o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine", broj 71/91.), guverner Narodne banke Hrvatske donio je

ODLUKU

o visini reeskontne kvote za korištenje kredita iz primarne emisije u prvom tromjesečju 1992. godine

I.

U skladu s Odlukom o ciljevima i zadacima monetarne politike u 1992. godini ("Narodne novine", broj 73/1991.) i Projekcijom monetarne politike Narodne banke Hrvatske za prvo tromjesečje 1992. godine utvrđuje se opća kvota za korišterije kredita iz primarne emisije od strane banaka sa sjedištem u Republici Hrvatskoj u iznosu od 9.514.430.000 hrvatskih dinara.

II.

Kvota iz točke I. ove odluke obuhvaća:

1) kvote utvrđene Odlukom o načinu i uvjetima odobravanja reeskontnih kredita bankama u četvrtom tromjesečju 1991. godine ("Narodne novine", br. 64/91), u iznosu od 7.114.430 hrvatskih dinara; i

2) povećanje kvota svih banaka za prvo tromjesečje 1992. godine u ukupnom iznosu od 2.400.000.000 hrvatskih dinara.

Iznosi kvota za svaku banku daju se u Pregledu koji je sastavni dio ove odluke.

III.

Iznosi dodatnog povećanja kvota iz točke II. stavak 1. pod 2) ove odluke utvrđeni su za svaku banku na temelju Odluke o načinu utvrdivanja kvota za odobravanje reeskontnih i lombardnih kredita bankama ("Narodne novine". broj 73/ 1991.)

IV.

- Banke mogu koristiti kratkoročne kredite iz primarne emisije, do iznosa utvrđenog u točki II. ove odluke, a na način i iz uvjete koji su utvrđeni Odlukom o načinu i uvjetima korištenja kredita iz primarne emisije u prvom tromjesečju 1992. godine ("Narodne novine", broj 73/1991.)

V.

Ova odluka stupa na snagu idućeg dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. siječnja 1982. godine.

O. br. 66/91.

Zagreb, 30. prosinca 1991.

Guverner Narodne banke Hrvatske

dr. Ante Čićin-Šain, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


PREGLED OPĆIH KVOTA

PO BANKAMA ZA I. TROMJESEČJE 1992. GODINE

                            - u tisućama hrvatskih dinara-
_______________________________________________________________________________
                                        Ukupna Ukupna
Red.      Postojeća        Dodatna kvota              dodatna opća
br.   Banka  opća          za I. tromjesečje 1992.     kvota      kvota
        kvota      siječanj        veljača     ožujak         (1+5)
_______________________________________________________________________________
            1    2        3        4        5        6
_______________________________________________________________________________
1. Bjelovar   110.746 11.148     11.148     11.148     33.444     144.190
2. MB Čako-
vec       61.021     7.422      7.422      7.422      22.266     83.287
3. Dubrovnik  140.286 16.859     16.859     16.859     50.577     190.865
4. Karlovac   100.340 12.292     12.292     12.292     36.876     137.216
5. Koprivnica  88.300     8.580      8.580      9.580      25.740     114.040
6. Osijek    882.398 70.118     70.118     70.118     210.354 1.092.752
7. Pula     250.847 23.309     23.309     23.309     99.927     320.574
8. RB Rijeka  622.210 65.783     65.783     65.783     197.349 819.559
9. Samobor   14.027     1.748      1.748      1.748      5.244      19.271
10. Sisak    72.087     9.384      9.384      9.384      28.152     100.239
11. SI. Požega74.843      7.083      7.083      7.083      21.249     96.092
12. SB Split  413.899 51.397     51.397     51.397     154.191 568.090
13.Šibenik   85.903     10.749     10.749     10.749     32.247     118.150
14. Varaždin  121.218 15.426     15.426     15.426     46.278     167.496
15.Vinkovci   116.493 11.684     11.684     11.684     35.052     151.545
16. Vukovar   98.512     8.409      8.409      8.409      25.227     123.739
17. Umag    56.754     4.785      4.785      4.785      14.355     71.109
18. Zadar    89.888     13.318     13.318     13.318     39.954     129.842
19. ZB Zagreb  1.959.404    227.992 227.992 227.992 683.976 2.643.380
20. PB Zagreb  1.368.497    175.782 175.782 175.782 527.346 1.895.843
21. KB Zagreb  11.014     2.550      2.550      2.550      7.650      18.664
22. Županja   282.508 20.847     20.847     20.847     62.541     345.049
23. Ilirija b.
Zgb       4.223      237       237       237       711       4.934
24. Croatia b.
Zgb       58.894     9.578      9.578      9.578      28.734     87.628
25. Trgovačka
b. Zgb     2.735      580       580       580       1.740      4.475
26. Čakov. b.
Čakovec 13.233     675       675       675       2.025      15.258
27. Trg. tur. b.
Split      14.348     771       771       771       2.313      16.661
28. Partner b.
Zgb       0        712       712       712       2.136      2.136
29. Promdei
b. Zgb     0        628       628       628       1.884      1.884
30. Adria
b. Rijeka    0        4.826      4.826      4.826      14.478     14.478
31. Pomorska
b. Split        0        2.744      2.744      2.744      8.232      8.232
32. HRIB-
Zagreb     0        1.792      1.792      1.792      5.376      5.376
33. HPT Za-
greb      0        792       792       792       2.376      2.376
UKUPNO: 7.114.430    800.000 800.000 800.000 2.400.000    9.514.430