Zakoni i propisi - Pravni savjeti 73 31.12.1991 Odluka o utvrđivanju visine minimalnog iznosa osnivačkog fonda banke u osnivanju
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju člana 4. Zakona o bankama i drugim financijskim organizacijama ("Službeni list SFRJ", br. 10/89, 40/89, 87/89,18/90 i 72/90). i članka 1. Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti financija koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni ("Narodne novine" br. 53/91) i članka 67. stavak 1. točka 26., a u vezi s člankom 90. stavkom 3. Uredbe o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine". br. 71/91), guverner narodne banke Hrvatske donio je

ODLUKU

o utvrđivanju visine minimalnog iznosa osnivačkog fonda banke u osnivanju

I.

Ovom se Odlukom utvrđuje da minimalni iznos osnivačkog uloga banke koja se osniva iznosi 200.000.000,00 hrvatskih dinara. Iznos iz stavka 1. ove točke, radi očuvanja realne vrijednosti minimuma osnivačkog fonda, korigira se svakog mjeseca za indeks rasta cijena na malo u Republici Hrvatskoj ostvarenog u prethodnom mjesecu. Iznos osnivačkog fonda iz stavka 2. ove točke Odluke, utvrđuje se odlukom guvernera Narodne banke Hrvatske i objavljuje u "Narodnim novinama".

II.

Na postupke izdavanja dozvola za osnivanje banaka započete do dana stupanja na snagu ove Odluke, a za koje su osnivači dostavili svu propisanu dokumentaciju, primjenjivati će se odredbe odluke o utvrđivanju visine najmanjeg iznosa osnivačkog fonda banke koja se osniva, koja je vrijedila u vrijeme započinjanja tih postupaka.

III.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o utvrđivanju visine najmanjeg iznosa osnivačkog fonda banke koja se osniva ("Službeni list SFRJ", broj 89/91 ).

IV.

Ova Odluka stupa na snagu idućeg dana od dana objave u "Narodnim novinama".

O. br. 70/91.

Zagreb, 30. prosinca 1991.

Guverner Narodne banke Hrvatske

dr. Ante Čičin-Šain, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.