Zakoni i propisi - Pravni savjeti 72 24.12.1991 Uredba o osnivanju i radu Komisije za traženje osoba nestalih u ratnim djelovanjima u Republici Hrvatskoj
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Temeljem odredbi članka 23. st. 2. i članka 21. st.1 Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90, 8/91 i 14/91), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 24. prosinca 1991, donijela je

UREDBU

o osnivanju i radu Komisije za traženje osoba nestalih u ratnim djelovanjima u Republici Hrvatskoj

Članak 1.

Ovom Uredbom propisuje se osnivanje i rad Komisije za traženje osoba nestalih u ratnim djelovanjima u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu Komisija).

Članak 2.

Predsjednika i članove Komisije imenuje odlukom Vlada Republike Hrvatske.

Članak 3.

Komisija će prikupljati i obrađivati podatke o civilnim i drugim žrtvama i nestalim osobama s područja Republike Hrvatske zahvaćenih ratnim djelovanjima. Komisija podnosi izvješće o svom radu Vladi Republike Hrvatske.

Članak 4.

Članovi Komisije će u svom radu surađivati s Komisijom Međunarodnog crvenog križa za pitanja traženja nestalih osoba. Stručne i administrativne poslove za Komisiju obavljat će Ured za prognanike i izbjeglice Vlade Republike Hrvatske i Hrvatski crveni križ.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 800-01/91-01/35

Urbroj : 5030101-91-2

Zagreb, 24. prosinca 1891.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.