Zakoni i propisi - Pravni savjeti 72 24.12.1991 Odluka o imenovanju predsjednika i Elanova Komisije za traženje osoba nestalih u ratnim djelovanjima u Republici Hrvatskoj
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 23. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90, e/91 i 14/91) i članka 2. Uredbe o osnivanju i radu Komisije za traženje osoba nestalih u ratnim djelovanjima u Republici Hrvatskoj, na sjednici održanoj 24. prosinca 1991, donijela je

ODLUKU

o imenovanju predsjednika i Elanova Komisije za traženje osoba nestalih u ratnim djelovanjima u Republici Hrvatskoj

I.

U Komisiju za traženje osoba nestalih u ratnim djelovanjima u Republici Hrvatskoj imenuje se:

- za predsjednika

1. dr. NENAD JAVORNIIK, tajnik Hrvatskog crvenog križa

- za članove

2. dr. IVAN ŠIMONOVIČ, docent Pravnog fakulteta u Zagrebu

3. IVICA KOSTOVIĆ, pomoćnik zapovjednika Glavnog sanitetskog stožera Hrvatske

4. SERGEJ MORSAN, pomoćnik ministra inozemnih poslova

5. JOSIP KARDUM, pomoćnik ministra pravosuđa i uprave

6. dr. DAVOR STRINOVIČ, prof. Medicinskog fakulteta u Zagrebu.

II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. Klasa: 800-01 /91-01 /35 '

Urbroj : 5030102-91-4

Zagreb, 24. prosinca 1991.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.